Cần sửa chữa ngã ba đường Yết Kiêu- Đào Duy Từ

14

baokontum.com.vn

03/10/2023 21:16

Tại ngã ba đường Yết Kiêu giao nhau với đường Đào Duy Từ (thành phố Kon Tum) có nhiều “ổ gà”, “ổ voi” gây mất mỹ quan đô thị và nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhất là phương tiện xe máy, xe đạp. Đề nghị chính quyền và các ngành chức năng của thành phố Kon Tum sớm khắc phục để đảm bảo mỹ quan và an toàn giao thông.

161823NG%C3%83%20BA%20%C4%90%C6%AF%E1%BB%9CNG%20Y%E1%BA%BET%20KI%C3%8AU%20GIAO%20V%E1%BB%9AI%20%C4%90%C6%AF%E1%BB%9CNG%20%C4%90%C3%80O%20DUY%20T%E1%BB%AA,%20TH%C3%80NH%20PH%E1%BB%90%20KON%20TUM%20XU%E1%BB%90NG%20C%E1%BA%A4P%20TR%E1%BA%A6M%20TR%E1%BB%8CNG%20...

Ngã ba đường Yết Kiêu giao nhau với đường Đào Duy Từ (thành phố Kon Tum) xuống cấp. Ảnh: NH

    

Nguyên Hà


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xa-hoi/can-sua-chua-nga-ba-duong-yet-kieu-dao-duy-tu-33109.html