Bộ đội Biên phòng tỉnh: Tăng cường công tác dân vận

26

07/11/2021 06:04

Trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tăng cường công tác dân vận, qua đó nhằm vận động nhân dân các xã biên giới thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Đại tá Lê Minh Chính – Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết: Công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài của lực lượng BĐBP tỉnh. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới cùng chung tay bảo vệ biên giới, trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, giúp đồng bào DTTS vùng biên từng bước xóa bỏ các hủ tục, phát triển sản xuất để giảm nghèo và nâng cao đời sống. 

Xuất phát từ nhiệm vụ đó, 9 tháng đầu năm nay, đơn vị duy trì thực hiện nghiêm chế độ, nề nếp sinh hoạt, nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết; đồng thời, trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định 14 cán bộ đồn biên phòng tham gia cấp ủy huyện, xã biên giới nhiệm kỳ 2020-2025; phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của cán bộ đồn biên phòng tham gia cấp ủy huyện, xã biên giới nhiệm kỳ 2020-2025 để tiếp tục làm tốt công tác dân vận.


Đồn Biên phòng Hồ Le tiếp nhận s ú n g tự chế do quần chúng nhân dân xã Ia Đal giao nộp. Ảnh: V.H

 

Nhờ triển khai công việc cụ thể, từ đầu năm nay, Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh phát động “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” (viết tắt là Phong trào) trên địa bàn các xã biên giới với 16.231 hộ ký cam kết tham gia thực hiện; đặt 80 hòm thư tố giác xuất, nhập cảnh trái phép tại các điểm sinh hoạt cộng đồng; thành lập 13 tổ tuyên truyền lưu động và tiếp nhận thông tin về phòng, chống dịch Covid-19 tại 13 xã biên giới. Đồng thời, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức điểm “Ngày hội Biên phòng toàn dân” gắn với sơ kết thực hiện Phong trào năm 2020. Theo đó, có 20 tập thể, 52 cá nhân được UBND huyện, xã biên giới tặng giấy khen vì có thành tích trong thực hiện Phong trào. Thông qua đó, ký kết nội dung thực hiện Phong trào năm 2021 với 75 tập thể, 199 hộ gia đình, 261 cá nhân đăng ký tham gia tự quản 292,913 km đường biên, 86 cột mốc và 118 tổ, với 1.002 thành viên đăng ký tham gia tự quản an ninh trật tự thôn, làng.

Đặc biệt, BĐBP tỉnh xây dựng kế hoạch và thành lập Tổ chỉ đạo tuyên truyền, vận động xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu trong vùng đồng bào DTTS, trong đó tập trung vào 2 xã Đăk Plô và Đăk Nhoong (huyện Đăk Glei), gắn với thực hiện Kết luận số 08-KL/TU, ngày 24-2-2021 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” khu vực biên giới, giai đoạn 2021-2025. Qua đó, đơn vị tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới qua hệ thống loa được 269 giờ, nói chuyện chuyên đề 882 buổi, có 51.617 lượt người nghe và vận động nhân dân nộp được 83 khẩu s ú n g tự chế. Đồng thời, triển khai các kế hoạch, công trình, phần việc giúp nhân dân khu vực biên giới phát triển kinh tế-xã hội, phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; chủ trì, phối hợp tổ chức lễ ra quân làm công tác dân vận của các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp với chính quyền 13 xã biên giới của tỉnh phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19; chống xuất, nhập cảnh trái phép” góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 và bảo vệ an ninh biên giới. 

Ngoài ra, BĐBP tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và các tỉnh Đồng Nai, Bến Tre, Kon Tum, thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021-2025; triển khai các hoạt động năm 2021 và phối hợp với các cơ quan, đơn vị tặng quà cho nhân dân khu vực biên giới. Trong đó, đã tặng xe máy, máy vi tính, đèn năng lượng mặt trời, khẩu trang, nước sát khuẩn, nhu yếu phẩm… trị giá gần 400 triệu đồng; tặng 2 cặp bò giống, 2 mô hình sinh kế và 1.816 suất quà với tổng trị giá 663 triệu đồng. Đồng thời, tổ chức tặng quà hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho lực lượng bảo vệ biên giới Lào (khẩu trang y tế, quần áo phòng chống dịch, dung dịch sát khuẩn Cloramin B…) với tổng trị giá trên 220 triệu đồng; trao tặng Công an tỉnh Rattanakiri, Vương quốc Campuchia khẩu trang y tế, quần áo phòng, chống dịch, dung dịch sát khuẩn Cloramin B… với tổng trị giá trên 55 triệu đồng.

Bằng tất cả tấm lòng, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh làm tốt công tác dân vận, “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với dân, góp phần giúp dân nâng cao đời sống và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới. 

Vĩnh Hà


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xa-hoi/bo-doi-bien-phong-tinh-tang-cuong-cong-tac-dan-van-21271.html