BĐBP Kon Tum: Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương

32

www.bienphong.com.vn

Biên phòng – Ngày 24/5, Đảng ủy BĐBP Kon Tum tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2021của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới; gặp mặt, tôn vinh điển hình tiên tiến, sĩ quan trẻ tiêu biểu trong BĐBP tỉnh năm 2023. Đại tá Lê Minh Chính, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Kon Tum chủ trì hội nghị.

75925933pm 1 imgp7306Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Kon Tum trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh Kon Tum cho 3 tập thể. Ảnh: Văn Lý

Sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, gắn với thực hiện Kết luận số 21- KL/TW ngày 21/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), các cấp ủy đảng trong BĐBP tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị thực hiện đạt được kết quả quan trọng. Trong đó, nhiều đơn vị tổ chức học tập, quán triệt Kết luận số 01, Nghị quyết số 847 với cách làm sáng tạo, hiệu quả; làm chuyển biến sâu sắc nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, đảng viên, quần chúng về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, gắn với phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đơn vị.

Qua quán triệt, học tập, đại đa số cán bộ, đảng viên, quần chúng đã nâng cao nhận thức về nội dung, giá trị, ý nghĩa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giá trị, đặc trưng cơ bản phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, từ đó đề cao trách nhiệm trong việc học tập và làm theo, tu dưỡng, rèn luyện, công tác, giữ gìn, phát huy phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”; góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

85325933pm 3 imgp7311Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Kon Tum trao tặng giấy khen cho các sĩ quan trẻ tiêu biểu. Ảnh: Văn Lý

Các đồng chí được bầu chọn là điển hình tiên tiến, sĩ quan trẻ tiêu biểu, đã phát huy tốt vai trò hạt nhân trong các hoạt động của đơn vị, luôn có lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; có động cơ phấn đấu đúng đắn, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống trong sạch, lành mạnh, yêu thương đồng chí, đồng đội, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân; có tinh thần học hỏi, cầu tiến, tự giác nghiên cứu, rèn luyện nâng cao trình độ mọi mặt, tác phong công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, Bộ Chỉ huy BĐBP Kon Tum đã trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh Kon Tum cho 3 tập thể; Bằng khen của UBND tỉnh Kon Tum cho 11 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum năm 2022; Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP cho 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2023.

Văn Lý


Nguồn bài viết:
https://www.bienphong.com.vn/bdbp-kon-tum-so-ket-3-nam-thuc-hien-ket-luan-so-01-cua-bo-chinh-tri-va-2-nam-thuc-hien-nghi-quyet-so-847-cua-quan-uy-trung-uong-post461516.html