Ban CHQS huyện Kon Rẫy: Kết hợp huấn luyện với công tác dân vận

7

baokontum.com.vn

23/09/2022 06:04

Từ đầu năm đến nay, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Kon Rẫy thường xuyên kết hợp huấn luyện với công tác dân vận. Qua đó, giúp cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

Trung tá A Văn- Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Kon Rẫy cho biết: Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Nghị quyết số 49-NQ/QUTW, ngày 26/1/2015 của Quân ủy Trung ương về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Quân đội trong tình hình mới”; các hướng dẫn của Cục Chính trị Quân khu V, Ban Dân vận Huyện ủy về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong LLVT huyện đối với công tác dân vận, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội, tăng cường tình đoàn kết quân dân, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.


Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Kon Rẫy giúp dân đào kênh mương mở rộng đường thôn 5, xã Đăk Tờ Re. Ảnh: HN

 

Cụ thể, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đẩy mạnh công tác vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài đơn vị, phát huy vai trò của các chức sắc, chức việc, già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng dân cư để tiến hành tuyên truyền, vận động, giúp dân phát triển kinh tế, tổng dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, xây dựng kênh mương dẫn nước, giúp các gia đình chính sách, gia đình neo đơn, góp phần nâng cao nhận thức đồng bào DTTS về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về quyền và nghĩa vụ của công dân. Đồng thời, tích cực tham gia củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, chú trọng xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên và giúp đồng bào phát triển kinh tế, giảm nghèo.

 Trong các dịp lễ, tết, Đảng ủy, Ban CHQS huyện chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức giao lưu văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao; thăm, chúc tết và tặng quà các đối tượng gia đình chính sách, người có công, các hộ nghèo với tổng số tiền 7,2 triệu đồng; chỉ đạo ban CHQS các xã, thị trấn huấn luyện dân quân hàng năm kết hợp làm công tác dân vận được 7 đợt, với 356 ngày công giúp nhân dân phát triển kinh tế-xã hội.

Đảng ủy, Ban CHQS huyện thường xuyên phối hợp, kết nghĩa, tổ chức các phong trào như: “Xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo”, “LLVT huyện chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Hũ gạo vì người nghèo”… để giúp dân xóa hộ đói, giảm hộ nghèo. Đồng thời, đôn đốc triển khai cơ quan chính trị, tổ dân vận thường xuyên xuống các địa bàn nắm tình hình và tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giúp nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng- an ninh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh đó, thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”, Ban CHQS huyện hỗ trợ kinh phí và tổ chức lực lượng trồng cây ăn quả cho hộ gia đình anh Phạm Văn Em (trú tại thôn 1, thị trấn Đăk Rve) trị giá 7 triệu đồng.


Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Kon Rẫy giúp dân xây dựng nhà ở. Ảnh: HN

 

Bằng nguồn xã hội hóa của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban CHQS huyện tổ chức lực lượng xây dựng “Nhà tình thương” cho gia đình chị Y Bé (trú tại thôn 4, xã Đăk Kôi) trị giá 70 triệu đồng. Đồng thời, dự kiến cuối tháng 9/2022, đơn vị sẽ khởi công xây dựng “Nhà tình thương” cho anh A Klăm (trú tại thôn 8, xã Đăk Ruồng).

Đặc biệt, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm túc chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước và công tác dân tộc, tôn giáo trong Quân đội gắn với thực hiện các chủ trương về công tác dân vận ở vùng đồng bào DTTS, vùng đồng bào tôn giáo theo phương châm “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Khi giải quyết các vụ việc phức tạp, điểm nóng, vụ việc liên quan đến đồng bào DTTS, đồng bào tôn giáo, cán bộ, chiến sĩ phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Trung tá A Văn khẳng định: Trong quá trình tổ chức huấn luyện, đơn vị thường xuyên sử dụng các biện pháp tổng hợp để làm tốt công tác dân vận. Trong đó, lấy tuyên truyền, vận động, thuyết phục là chủ yếu; đồng thời, phối hợp với các lực lượng, phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc, chức việc, tôn giáo, nhất là lực lượng dân quân trên địa bàn huyện, tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhờ đó, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện luôn chủ động phát hiện đấu tranh ngăn chặn, phòng chống có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền nhằm lôi kéo, kích động chống đối Đảng, Nhà nước và Quân đội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.   

Hà Nguyên


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xa-hoi/ban-chqs-huyen-kon-ray-ket-hop-huan-luyen-voi-cong-tac-dan-van-26361.html