Tu Mơ Rông: Tổng kết Cuộc vận động Sáng tác văn học – nghệ thuật lần thứ I năm 2022

6

baokontum.com.vn

23/09/2022 07:57

Tối 22/9, UBND huyện Tu Mơ Rông tổ chức tổng kết Cuộc vận động Sáng tác văn học – nghệ thuật huyện Tu Mơ Rông lần thứ I năm 2022 (Cuộc vận động).


Trao giải A cho các tác phẩm. Ảnh: VT

 

Sau hơn 7 tháng triển khai, Cuộc vận động được tổ chức nghiêm túc và đảm bảo đúng tiến độ. Công tác thông tin, tuyên truyền đã được các cơ quan, đơn vị thực hiện tương đối kịp thời và rộng khắp, thu hút được đông đảo văn nghệ sỹ tham gia với 250 tác phẩm của 31 tác giả với 4 thể loại (nhạc, nhiếp ảnh, mỹ thuật, văn học), đã lột tả được quá trình phát triển đổi mới của vùng đất Tu Mơ Rông theo đúng yêu cầu Cuộc vận động đề ra.

Kết quả, Ban tổ chức đã chọn ra được 37 tác phẩm/31 tác giả có chất lượng để trao thưởng.

Văn Tùng


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/van-hoa-the-thao-du-lich/tu-mo-rong-tong-ket-cuoc-van-dong-sang-tac-van-hoc-nghe-thuat-lan-thu-i-nam-2022-26404.html