Huy động các nguồn lực phát triển thể dục thể thao

30

baokontum.com.vn

12/09/2023 13:07

Những năm qua, cùng với những thành tựu trên các lĩnh vực, phong trào thể dục thể thao (TDTT) của tỉnh đã có những bước tiến vượt bậc, đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, thời gian tới cần huy động nhiều nguồn lực, đầu tư trọng tâm, trọng điểm để đưa phong trào TDTT của tỉnh phát triển nhanh và bền vững, đạt tầm cao mới, đáp ứng với nhu cầu xã hội và tương xứng với tình hình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Thực hiện Đề án Phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020- 2025, tỉnh ta xây dựng kế hoạch, tiêu chí tuyển chọn vận động viên. Bước đầu, đã có 24 vận động viên thuộc các môn: điền kinh, karate, taekwondo và võ cổ truyền, duy trì tập luyện, ăn, ở tập trung tại tỉnh. Các vận động viên tham gia 26 giải đấu khu vực và toàn quốc, giành được 51 huy chương các loại (5 huy chương Vàng, 15 huy chương Bạc, 31 huy chương Đồng); trong đó có 10 vận động viên đạt kiện tướng quốc gia, 3 vận động viên đạt cấp I quốc gia. Bên cạnh đó, duy trì đội hình hơn 100 vận động viên năng khiếu; đã chuyển giao đội tuyển bóng đá tỉnh cho doanh nghiệp đầu tư phát triển theo hướng chuyên nghiệp.

171008Nh%E1%BB%AFng%20n%C4%83m%20qua,%20t%E1%BB%89nh%20ta%20%C4%91%C4%83ng%20cai%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c%20th%C3%A0nh%20c%C3%B4ng%20nhi%E1%BB%81u%20s%E1%BB%B1%20ki%E1%BB%87n%20th%E1%BB%83%20thao%20khu%20v%E1%BB%B1c%20v%C3%A0%20to%C3%A0n%20qu%E1%BB%91c min

Những năm qua, tỉnh ta đăng cai tổ chức thành công nhiều sự kiện thể thao khu vực và toàn quốc. Ảnh: HT 

 

Phong trào tập luyện TDTT quần chúng có bước phát triển mạnh mẽ, triển khai tốt Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 và Cuộc vận động “Toàn dân tập luyện TDTT nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật” giai đoạn 2020-2025. Các môn thể thao dân tộc, phương pháp dưỡng sinh cổ truyền và các trò chơi dân gian được khôi phục và phát triển mạnh mẽ. Toàn tỉnh hiện có số người tập luyện TDTT thường xuyên đạt 32% dân số (tăng 9% so với năm 2020); số gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao đạt 23,5% dân số.

Để tạo điều kiện cho TDTT phát triển bền vững, công tác quy hoạch, xây dựng, đổi mới cơ chế, chính sách trong lĩnh vực TDTT được tỉnh quan tâm đầu tư. Theo đó, tăng cường tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên, huấn luyện viên và đầu tư cơ sở vật đáp ứng nhu cầu tập luyện và thi đấu; xây dựng các thiết chế, quy hoạch đất, hạ tầng phục vụ cho phát triển TDTT tại các trường học, xã, phường, thị trấn, khu công nghiệp.

Đến nay, có 97% xã, phường, thị trấn của tỉnh triển khai quy hoạch, bố trí đất và xây dựng công trình TDTT quần chúng. Ngoài ra, các huyện, thành phố đã hoàn thành công tác quy hoạch quỹ đất xây dựng các công trình văn hóa, thể thao cấp huyện với diện tích quy hoạch trên 10.000 m2/ sân vận động; có 56/102 xã, phường, thị trấn có sân vận động, trong đó số sân đạt chuẩn là 40,1%.

Hệ thống cơ sở thể thao được chú trọng quan tâm, bước đầu đáp ứng nhu cầu tập luyện và thi đấu TDTT quần chúng, làm nền tảng phát triển thể thao thành tích cao. Toàn tỉnh có trên 210 cơ sở thể thao, trong đó có 4 cơ sở thể thao doanh nghiệp, trên 200 cơ sở kinh doanh hộ gia đình, 1 cơ sở thuộc Công an tỉnh quản lý và 1 cơ sở trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

171048C%C3%A1c%20thi%E1%BA%BFt%20ch%E1%BA%BF%20th%E1%BB%83%20thao%20t%E1%BA%A1i%20c%C6%A1%20s%E1%BB%9F%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20t%E1%BA%A1o%20%C4%91i%E1%BB%81u%20ki%E1%BB%87n%20ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20phong%20tr%C3%A0o%20th%E1%BB%83%20thao%20qu%E1%BA%A7n%20ch%C3%BAng min

Các thiết chế thể thao tại cơ sở được đầu tư, tạo điều kiện phát triển phong trào thể thao quần chúng. Ảnh: HT

 

Bên cạnh những kết quả tích cực, theo các chuyên gia, lĩnh vực TDTT của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn dẫn đến phát triển thiếu đồng bộ và bền vững tại một số địa phương. Đặc biệt trong phát triển thể thao thành tích cao còn nhiều khó khăn, hạn chế về nguồn lực, cơ sở vật chất, hệ thống đào tạo trẻ.

Để khắc phục tình trạng trên rất cần những định hướng lâu dài và sự đầu tư trọng điểm, huy động sự tham gia của các ngành, các cấp và toàn xã hội dành nguồn lực cho phát triển TDTT, đưa ngành TDTT phát triển hiệu quả cùng với các ngành, lĩnh vực khác.

trước mắt cần chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hiện có, đáp ứng cho công tác đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao thành tích cao; tập trung đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý, huấn luyện viên có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ tham gia công tác tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện. Đồng thời, đẩy mạnh hợp tác với các trung tâm thể thao mạnh trong nước về thông tin, khoa học, công nghệ và huấn luyện thể thao các môn thể thao trọng điểm.

quan tâm đầu tư phát triển thể thao học đường, phong trào luyện tập TDTT trong cộng đồng. Triển khai hiệu quả đề án đào tạo các lớp năng khiếu và tuyển trẻ vận động viên tỉnh Kon Tum giai đoạn 2023-2025 và định hướng đến năm 2030. Phối hợp, tổ chức các giải thể thao học sinh hàng năm nhằm phát hiện những em có năng khiếu phù hợp với những môn thể thao mũi nhọn để huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn bổ sung vào đội tuyển tỉnh.

Phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành có liên quan để phát triển phong trào TDTT quần chúng rộng khắp trong toàn tỉnh, đồng đều giữa các vùng. Qua đó, thúc đẩy thể thao thành tích cao phát triển hiệu quả; đưa số người tập luyện TDTT thường xuyên trong năm 2024 đạt 33,5%, gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao đạt 24%.                                    

Hoàng Thanh


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/van-hoa-the-thao-du-lich/huy-dong-cac-nguon-luc-phat-trien-the-duc-the-thao-32743.html