Công nhận Khu du lịch sinh thái Vườn quốc gia Chư Mom Ray là Khu du lịch cấp tỉnh

34

baokontum.com.vn

03/03/2024 09:46

Ngày 1/3, UBND tỉnh có quyết định Công nhận Khu du lịch sinh thái Vườn quốc gia Chư Mom Ray là Khu du lịch cấp tỉnh.

091048th%C3%A1c%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20%C4%91%E1%BA%B9p%20trong%20v%C6%B0%E1%BB%9Dn%20qu%E1%BB%91c%20gia%20ch%C6%B0%20mom%20ray%20(2)

Thác nước đẹp trong Vườn quốc gia Chư Mom Ray. Ảnh: PN

 

Các điểm du lịch được công nhận gồm: Điểm du lịch Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học và du lịch sinh thái tại xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy, diện tích 918ha (thuộc tiểu khu 605, phía Bắc giáp với tiểu khu 595, phía Nam giáp tiểu khu 606,661 và khu canh tác ruộng lúa của làng Bar Gốc, phía Đông giáp với tiểu khu 607 và làng Bar Gốc, phía Tây giáp với tiểu khu 650). Điểm du lịch sinh thái Rừng Khộp tại xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi, diện tích 150ha (thuộc tiểu khu 179 và 180, trên địa bàn huyện Ngọc Hồi) và Điểm du lịch sinh thái Safari Ya Book tại xã Rờ Kơi và Mô Rai, huyện Sa Thầy, diện tích 9.604ha (thuộc tiểu khu 582, 583, 585, 586, 592, 593, 647, 648, 653, phía Bắc giáp với huyện Ngọc Hồi; phía Nam thuộc địa giới hành chính Làng Le, Làng Rẽ, huyện Sa Thầy, phía Tây giáp với Campuchia; phía Đông giáp với vùng lõi Vườn quốc gia Chư Mom Ray).

UBND tỉnh cũng giao cho Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray, UBND huyện Sa Thầy Tổ chức các hoạt động du lịch tại Khu du lịch Vườn quốc gia Chư Mom Ray đúng quy định của Luật Du lịch và các quy định có liên quan… để phát huy hiệu quả của khu du lịch.

Phúc Nguyên


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/van-hoa-the-thao-du-lich/cong-nhan-khu-du-lich-sinh-thai-vuon-quoc-gia-chu-mom-ray-la-khu-du-lich-cap-tinh-38612.html