Xử lý nghiêm các trường hợp làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng

214

13/11/2021 15:02

Ngày 12/11, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn yêu cầu UBND các huyện, thành phố xem xét xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.


Một địa điểm ở thành phố Kon Tum phải phong tỏa để phục vụ công tác chống dịch do ghi nhận ca Covid-19 cộng đồng. Ảnh: HL

 

Theo đó, tại văn bản số 4070/UBND-KGVX, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Căn cứ quy định pháp luật có liên quan để xử lý nghiêm khắc các trường hợp (tổ chức, cá nhân) làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng và các vi phạm khác về phòng, chống dịch Covid-19.

UBND thành phố Kon Tum và các huyện Đăk Hà, Tu Mơ Rông tổ chức rút kinh nghiệm và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu đến mức xử lý vi phạm) đối với các cá nhân đã để xảy ra các ca Covid-19 cộng đồng.

Hồng Lam 


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/thoi-su-chinh-tri/xu-ly-nghiem-cac-truong-hop-lam-lay-lan-dich-benh-ra-cong-dong-21440.html