Xem xét, giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến môi trường, đất đai

31

baotintuc.vn

Chú thích ảnhMột phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trong đó, bổ sung kiến nghị Chính phủ sớm ban hành Chương trình tổng thể về phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn 2022-2023 theo kết luận của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội; tiếp tục tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến trước, sau Kỳ họp thứ 2, kỳ họp bất thường, để tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 10 (tháng 4/2022). 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố thực hiện tốt công tác dân nguyện theo thẩm quyền; thực hiện chế độ báo cáo công tác dân nguyện định kỳ hằng tháng nghiêm túc, đảm bảo đúng thời gian, nội dung, chất lượng và gửi Ban Dân nguyện trước ngày 05 hằng tháng để kịp thời tổng hợp, báo cáo tại phiên họp định kỳ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Nam, Lâm Đồng, Kon Tum, Thừa Thiên – Huế, Nghệ An, Ninh Bình xem xét, giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến môi trường, đất đai, đình công nêu tại Báo cáo số 97/BC-BDN ngày 16/3/2022 về công tác dân nguyện tháng 02/2022 của Quốc hội; thông tin kết quả xử lý, giải quyết đến Ban Dân nguyện trước ngày 05/4/2022, để tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Văn phòng Chính phủ căn cứ Báo cáo số 97/BC-BDN ngày 16/3/2022 của Ban Dân nguyện, kịp thời tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành và các Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thực hiện kiến nghị đã nêu trong Báo cáo, gửi kết quả giải quyết đến Ban Dân nguyện trước ngày 5/4/2022 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 10 (tháng 4/2022).


Nguồn bài viết:
https://baotintuc.vn/thoi-su/xem-xet-giai-quyet-mot-so-vu-viec-khieu-nai-to-cao-lien-quan-den-moi-truong-dat-dai-20220405160512335.htm