Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Kỳ họp thứ 15

46

baokontum.com.vn

17/12/2022 18:07

Trong 3 ngày, từ ngày 15-17/12, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Kỳ họp thứ 15. Đồng chí Y Thị Bích Thọ- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp.


Quang cảnh kỳ họp lần thứ 15 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Ảnh: DĐN

 

Dự họp có các thành viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đại diện các Đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Cụ thể: Đối với đồng chí Đặng Hùng Cường- Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện Đăk Hà, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kết luận, trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện Đăk Hà, đồng chí Đặng Hùng Cường đã để xảy ra những vi phạm rất nghiêm trọng trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ công vụ, lạm dụng chức vụ quyền hạn vi phạm các quy định của pháp luật về xây dựng, tài chính, chính sách bảo hiểm, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi đồng chí công tác.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Đặng Hùng Cường.

Đối với đồng chí Phan Đức Thuyên, đảng viên Chi bộ tổ dân phố 7, thị trấn Đăk Hà, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Giám đốc Trung tâm Quản lý và khai thác công trình công cộng huyện Đăk Hà (nay là Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện Đăk Hà), Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kết luận, trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Quản lý và khai thác công trình công cộng huyện Đăk Hà, đồng chí Phan Đức Thuyên đã để xảy ra những vi phạm rất nghiêm trọng trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ công vụ, lạm dụng chức vụ quyền hạn vi phạm các quy định của pháp luật về xây dựng, chính sách bảo hiểm, gây dư luận xấu, rất bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi đồng chí công tác.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Phan Đức Thuyên.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng đã xem xét báo cáo kết quả giám sát Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Hồi và đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng thực hiện Quy chế làm việc, đầu tư công trên địa bàn huyện.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, bên cạnh những ưu điểm, Ban Thường vụ Huyện uỷ Ngọc Hồi và đồng chí Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi có một số hạn chế, khuyết điểm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo trong việc triển khai thực hiện một số dự án đầu tư công. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Hồi và đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi xây dựng kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế khuyết điểm đã được chỉ ra.

Cũng tại kỳ họp lần thứ 15, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã xem xét và quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Dương Đức Nhuận


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xay-dung-dang/uy-ban-kiem-tra-tinh-uy-to-chuc-ky-hop-thu-15-27513.html