UBND tỉnh ký kết hợp tác với Trường Đại học Tây Nguyên

83

07/04/2021 20:22

Chiều 7/4, UBND tỉnh và Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức Lễ ký kết chương trình hợp tác trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giai đoạn 2021 – 2025.

UBND tỉnh ký kết hợp tác với Trường Đại học Tây Nguyên
Hai bên ký kết chương trình hợp tác. Ảnh: ĐV

Tham dự Lễ ký kết, về phía UBND tỉnh có đồng chí Nguyễn Hữu Tháp – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan; về phía Trường Đại học Tây Nguyên có Tiến sĩ Nguyễn Thanh Trúc – Hiệu trưởng nhà trường và giảng viên các khoa, bộ phận của nhà trường.

Mục tiêu của chương trình hợp tác giữa UBND tỉnh với Trường Đại học Tây Nguyên là nhằm phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên để cùng phát triển trong các lĩnh vực: Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo những lĩnh vực các bên cùng quan tâm nhằm khai thác những thế mạnh về đào tạo của nhà trường và nhu cầu đào tạo của tỉnh Kon Tum phục vụ sự phát triển chung hai bên; phối hợp nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ  nhằm phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm có tiềm năng lợi thế của tỉnh Kon Tum và khu vực Tây Nguyên, đồng thời sử dụng hiệu quả tài nguyên hiện hữu trong điều kiện biến đổi khí hậu; khai thác và phát huy các tiềm năng lợi thế của tỉnh Kon Tum vào nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường dịch vụ khoa học và công nghệ, chăm sóc đời sống, sức khỏe cho người dân và bảo tồn văn hóa dân tộc vùng Tây Nguyên.

Sau khi trao đổi, thảo luận, hai bên thống nhất ký kết chương trình hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giai đoạn 2021 – 2025. Ngoài ra, căn cứ vào nhu cầu thực tiễn, tiềm năng, thế mạnh và lợi thế của tỉnh Kon Tum và Trường Đại học Tây Nguyên, hai bên sẽ hợp tác để triển khai thêm một số nội dung thuộc các lĩnh vực khác.

Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp mong muốn trong thời gian tới Trường Đại học Tây Nguyên tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, đồng hành cùng tỉnh Kon Tum trong tiến trình xây dựng, triển khai các nội dung hợp tác trên các lĩnh vực. Trên cơ sở những nội dung hợp tác nghiên cứu, Trường Đại học Tây Nguyên lựa chọn, đề xuất chính thức và đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ phù hợp với những nội dung chỉ đạo trọng tâm đột phá của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kon Tum; chỉ đạo các chủ nhiệm đề tài thực hiện đúng tiến độ theo quy định.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình phối hợp; chủ động phối hợp với Trường Đại học Tây Nguyên để xây dựng, đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; giao Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu tổ chức triển khai thực hiện, định kỳ hàng năm báo cáo kết quả tổ chức thực hiện và đề xuất các nội dung cần bổ sung, sửa đổi.

Đắc Vinh


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/thoi-su-chinh-tri/ubnd-tinh-ky-ket-hop-tac-voi-truong-dai-hoc-tay-nguyen-18365.html