Tuyển dụng 166 chỉ tiêu công chức cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023

44

baokontum.com.vn

03/10/2023 14:38

Theo Kế hoạch số 3332/KH-UBND ngày 2/10 của UBND tỉnh, năm 2023, các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện sẽ tuyển dụng 166 chỉ tiêu công chức.

Trong đó, ngạch chuyên viên tuyển 127 chỉ tiêu; ngạch kế toán viên tuyển 5 chỉ tiêu; ngạch kiểm lâm viên tuyển 29 chỉ tiêu; ngạch văn thư viên trung cấp tuyển 5 chỉ tiêu.

Người đăng ký dự tuyển công chức không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, cần có đủ các điều kiện sau: Có một quốc tịch, là quốc tịch Việt Nam; đủ 18 tuổi trở lên; có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ phù hợp theo yêu cầu vị trí cần tuyển; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

Những người sau không được đăng ký dự tuyển công chức: Không cư trú tại Việt Nam; mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

Người đăng ký dự tuyển nộp phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc gửi theo đường bưu chính tới địa chỉ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 70 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Mỗi người đăng ký dự tuyển công chức chỉ được đăng ký dự tuyển ở một vị trí việc làm cần tuyển dụng; nếu người dự tuyển đăng ký ở hai vị trí việc làm trở lên hoặc trong phiếu đăng ký dự tuyển khai không trung thực thì sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy bỏ kết quả tuyển dụng.

Hồng Lam


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/thoi-su-chinh-tri/tuyen-dung-166-chi-tieu-cong-chuc-cap-tinh-cap-huyen-nam-2023-33099.html