Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp ngay từ đầu năm 2022

22

14/01/2022 17:50

Đó là một trong những nội dung nhấn mạnh của đồng chí Lê Ngọc Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 diễn ra chiều 14/1.

Dự Hội nghị tại đầu cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Hòa- Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thế Hải- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể.


Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: PN

 

Hội nghị thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Chương trình hành động của UBND tỉnh triển khai thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND về kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022; báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022; kết quả triển khai xây dựng Chính quyền điện tử năm 2021, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022…

Năm 2021, dù phải đối mặt với khó khăn thách thức của đại dịch Covid-19, nhưng dưới sự lãnh đạo sâu sát của Tỉnh ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND tỉnh cùng với sự vào cuộc quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc, tỉnh ta đã thực hiện được “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế-xã hội, tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh đã đạt được những thành tựu quan trọng, nổi bật. Có 25/35 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế-xã hội-môi trường, quốc phòng, an ninh năm 2021 đã đạt và vượt. Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được duy trì tương đối ổn định. Chất lượng giáo dục đào tạo có chuyển biến. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được thực hiện nghiêm. An sinh xã hội được chú trọng. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ năm 2021 vẫn còn nhiều hạn chế; Tăng trưởng kinh tế, thành lập mới doanh nghiệp, diện tích Sâm Ngọc Linh và các cây dược liệu khác trồng mới không đạt kế hoạch. Giải ngân vốn đầu tư công không đạt mục tiêu, tiến độ đầu tư các dự án trọng tâm của tỉnh còn chậm. Các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải cách hành chính chậm cải thiện. Các hành vi khai thác, vận chuyển, cất giấu lâm sản trái phép còn diễn ra; tội phạm về trật tự xã hội có chiều hướng gia tăng…

UBND tỉnh đã đề ra chương trình hành động với 11 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2022.

Tại Hội nghị, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố, các sở ngành tham gia thảo luận, tham luận tập trung đánh giá kết quả, nguyên nhân tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021, đồng thời đề xuất các giải pháp để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2022.


Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: PN

 

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa biểu dương lực lượng tuyến đầu trong phòng chống dịch Covid-19 góp phần để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép vừa làm tốt công tác phòng chống dịch, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn manh: Để thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ năm 2022, thời gian tới, đề nghị các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường kiểm tra, giám sát thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội; đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư vào các dự án trên địa bàn tỉnh; đồng hành, chủ động tạo điều kiện cho doanh nghiệp để thu hút nhà đầu tư vào tỉnh; làm tốt công tác giải quyết việc làm cho người dân; có giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới; làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, giao đất giao rừng, cải thiện sinh kế dưới tán rừng để người dân gắn bó với rừng…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2021. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, yếu kém còn tồn tại cần phải khắc phục.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thủ trưởng các đơn vị, địa phương cần rút kinh nghiệm, khẩn trương khắc phục những khuyết điểm, tồn tại và tiếp tục phấn đấu, nỗ lực không ngừng để hoàn thành cao nhất các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2022 đã được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đề ra với tinh thần chung là “Đoàn kết, kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”. Yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ một số nhiệm vụ, giải pháp then chốt trong năm 2022. Khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục khuyết điểm năm 2021 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ ra; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm; quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và tăng cường thu hút đầu tư; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị mình thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm. Bám sát tình hình, tận dụng mọi cơ hội để thúc đẩy quá trình phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội; tăng thu ngân sách, giám sát chặt chẽ các khoản chi từ ngân sách nhà nước; nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, bảo đảm tiết kiệm, chống lãng phí. Đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Chú trọng trong việc tham mưu, đề xuất phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, vùng kinh tế động lực thành phố Kon Tum và huyện Kon Plông. Khẩn trương nghiên cứu, xây dựng Nghị quyết của Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. Linh hoạt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, hiệu quả, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của nhân dân; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ hiệu quả người dân, doanh nghiệp; bảo đảm an sinh xã hội. Tăng cường cải cách hành chính, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao xếp hạng của Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) của tỉnh. Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, nghiên cứu đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, cải tiến lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính;

Tăng cường thông tin, tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục củng cố, giữ vững quốc phòng, an ninh. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 27/ 12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

“Đề nghị các đơn vị, địa phương bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và căn cứ vào tình hình thực tế để chỉ đạo, điều hành một cách chủ động, linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt, đúng hướng, có trọng tâm, trọng điểm và có hiệu quả. Phấn đấu năm 2022 là năm chiến thắng dịch bệnh Covid-19; kinh tế phục hồi và phát triển, xã hội trật tự và kỷ cương, quốc phòng, an ninh được giữ vững, nhân dân trong tỉnh có cuộc sống bình an và hạnh phúc”- Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Phúc Nguyên


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/thoi-su-chinh-tri/trien-khai-quyet-liet-dong-bo-cac-giai-phap-ngay-tu-dau-nam-2022-22372.html