Triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2023

21

baokontum.com.vn

12/09/2023 09:01

Tại văn bản số 2981/UBND-NNTN, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai các hoạt động thiết thực hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2023.

085550Chung%20tay%20d%E1%BB%8Dn%20r%C3%A1c

Chung tay dọn rác. Ảnh: HL

 

Các hoạt động cần triển khai bao gồm: Đẩy mạnh tuyên truyền về chủ đề, thông điệp “Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn” và các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023; tiếp tục phát động các phong trào cộng đồng, như ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây, cải thiện, phục hồi môi trường tại các khu dân cư và vùng lân cận; bảo vệ, đảm bảo vệ sinh môi trường; phân loại chất thải tại nguồn, giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải; từ chối sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy; khuyến khích phát triển, sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường.

Phát hiện, nhân rộng các gương điển hình, mô hình, sáng kiến, giải pháp, cách làm hay về bảo vệ môi trường; khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường theo quy định.

Báo Kon Tum, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng thời lượng tuyên truyền, truyền thông về bảo vệ môi trường, đặc biệt là các nội dung có liên quan đến kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các hoạt động vì môi trường theo hướng đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, truyền thông phù hợp trên nền tảng công nghệ, phù hợp nhóm đối tượng.

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng, được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu từ năm 1993, tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 tháng 9 hằng năm, với các hoạt động trọng tâm về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Việt Nam tham gia hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn từ năm 1994.

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 có chủ đề: “Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn”.

Hồng Lam


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/thoi-su-chinh-tri/trien-khai-nhieu-hoat-dong-huong-ung-chien-dich-lam-cho-the-gioi-sach-hon-nam-2023-32771.html