Tổng kết thi đua năm 2020 Ban Tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung-Tây Nguyên

27/11/2020 13:30

Sáng 27/11, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kon Tum (Cụm trưởng Cụm thi đua số III) phối hợp với Ban Tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung-Tây Nguyên tổ chức tổng kết công tác thi đua Cụm thi đua số III năm 2020.


Các đại biểu dự Hội nghị tổng kết thi đua Cụm thi đua số III năm 2020. Ảnh: MT

 

Tham dự có các đồng chí: A Pớt – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum; Huỳnh Tấn Phục – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kon Tum; đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách thi đua vụ địa phương II; đại diện Ban Tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung – Tây Nguyên thuộc Cụm thi đua số III.

Năm 2020, Ban Tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy thuộc Cụm thi đua số III đã tham mưu cấp ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện tốt công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đảm bảo theo kế hoạch đề ra; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu chương trình, công tác tổ chức xây dựng Đảng đã đề ra.

Ban Tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy trong cụm còn tham mưu tích cực việc rà soát, bổ sung quy hoạch ban chấp hành, ban thường vụ và các chức danh cán bộ chủ chốt tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai đạt hiệu quả cao các chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, 7, 8 (khóa XII); tham mưu cấp ủy địa phương chỉ đạo thường xuyên việc nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh; công tác bảo vệ chính trị nội bộ được đảm bảo chặt chẽ…

Tại Hội nghị, Cụm thi đua số III đã thông báo kết quả tự chấm điểm nội bộ Cụm, đồng thời bình xét thi đua đề nghị Hội đồng Thi đua khen thưởng ngành Tổ chức xây dựng Đảng (Ban Tổ chức Trung ương) tặng cờ thi đua, bằng khen cho 8/13 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm qua.


Đại diện các Ban Tổ chức tỉnh ủy, thành ủy ký kết, phát động phong trào thi đua năm 2021. Ảnh: MT

 


Tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Yên được bầu giữ Trưởng Cụm thi đua số III năm 2021. Ảnh: MT

 

Hội nghị đã bầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Yên làm Trưởng cụm thi đua số III năm 2021; đồng thời phát động phong trào thi đua Cụm năm tới với nhiệm vụ chính trị trọng tâm: Tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đẩy mạnh triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tham mưu cấp ủy chỉ đạo thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm tốt công tác xây dựng Đảng.

Mai Trâm

Đi tới nguồn bài viết