Tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

13

baokontum.com.vn

30/06/2022 13:00

Sáng 30/6, tại Thủ đô Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) giai đoạn 2012-2022. Dự Hội nghị có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng -Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới hơn 4.100 điểm cầu ở 8 ban, bộ, ngành Trung ương và 63 tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; các điểm cầu cấp huyện, thành phố trong cả nước; với sự tham dự của hơn 81.000 đại biểu.


Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum. Ảnh: TVP

 

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có các đồng chí: A Pớt- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hòa- Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Ngọc Tuấn-  Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội, các sở, ban, ngành, đoàn thể và các thành viên Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh.

Sau 10 năm triển khai công tác PCTN, TC, nhất là từ nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo; sự nỗ lực của các cấp, ngành; sự đồng hành, hưởng ứng và tham gia tích cực của nhân dân và báo chí, công tác PCTN, TC có bước tiến mạnh, đột phá, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, giữ vững ổn định và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Theo đó, Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật hơn 170 cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý; cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 2.700 tổ chức đảng, gần 168.000 đảng viên. Riêng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, đã kỷ luật 50 cán bộ diện Trung ương quản lý. Cơ quan thi hành án dân sự các cấp đã thu hồi 61.000 tỉ đồng tài sản tham nhũng, đạt 34,7% và các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi đã thu hồi được gần 50.000 tỉ đồng, đạt 41,3%…

Kết quả trên đã khẳng định những mục tiêu, quan điểm, chủ trương, giải pháp của Đảng và Nhà nước về PCTN, TC, nhất là chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo trực thuộc Bộ Chính trị do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng Ban là hoàn toàn đúng đắn, kịp thời, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, trong thời gian tới, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy đảng, kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính của cán bộ, đảng viên và nhân dân, trước hết là sự gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu trong PCTN, TC. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế, pháp luật; đồng thời tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của Đảng, Nhà nước về PCTN, TC để không thể tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm tra; đẩy mạnh điều tra, xét xử, thi hành án; phát hiện sớm, xử lý nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực; nâng cao hơn nữa hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTN, TC; công tác PCTN, TC cần tiến hành đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở, cán bộ, đảng viên thực hiện trách nhiệm nêu gương. Phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử và đại biểu dân cử, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội, xã hội-nghề nghiệp, cơ quan truyền thông, báo chí và nhân dân trong PCTN, TC. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN, TC. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về PCTN, triển khai có hiệu quả hoạt động PCTN ra khu vực ngoài Nhà nước…

Trần Văn Phúc


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/thoi-su-chinh-tri/tong-ket-10-nam-cong-tac-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-24369.html