Tổ công tác cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ họp phiên thứ hai

38

baokontum.com.vn

16/10/2023 11:17

Sáng 16/10, Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Thủ tướng Chính phủ (Tổ công tác) họp phiên thứ hai trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, nhằm đánh giá tình hình và kết quả triển khai các giải pháp đổi mới trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp tại các bộ, ngành, địa phương. Đồng chí Trần Lưu Quang – Phó Thủ tướng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì phiên họp.

111322Quang%20c%E1%BA%A3nh%20Phi%C3%AAn%20h%E1%BB%8Dp%20t%E1%BA%A1i%20%C4%91i%E1%BB%83m%20c%E1%BA%A7u%20t%E1%BB%89nh%20Kon%20Tum

Quang cảnh Phiên họp tại điểm cầu tỉnh Kon Tum. Ảnh: TVP

 

Dự họp tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có đồng chí Y Ngọc- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành là thành viên Tổ công tác cải cách TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh.

Thời gian qua, việc thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công đã có nhiều chuyển biến tích cực, bước đầu đã gắn kết với chuyển đổi số theo hướng người dân, doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin một lần, chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp ngày một được cải thiện.

Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị trong cả nước quan tâm nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết TTHC; việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đã được triển khai ở 9.200/11.956 bộ phận một cửa, chiếm 76,9%; việc chuyển từ hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử của cấp bộ đạt 81,39% và cấp địa phương đạt 70,24%.

Tuy nhiên, hiện nay ở một số cơ quan, đơn vị vẫn còn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, phát sinh thêm TTHC, hồ sơ, giấy tờ không đúng quy định; nhiều dịch vụ công trực tuyến thực hiện phức tạp, không đơn giản, thuận lợi hơn so với thực hiện trực tiếp hoặc qua bưu chính; việc tăng số lượng hồ sơ trực tuyến ở một số cơ quan, đơn vị chưa thực chất, còn có tình trạng làm thay, làm hộ người dân để đạt chỉ tiêu, dẫn đến quá tải, chậm trễ trong tiếp nhận hồ sơ.

Kết quả số hóa hồ sơ, cấp kết quả giải quyết TTHC điện tử còn hạn chế. Việc tái sử dụng kết quả đã được số hóa còn rất thấp và năng suất lao động chưa được cải thiện. Việc phối hợp trong xử lý hồ sơ giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết TTHC, nhất là các nhóm TTHC, dịch vụ công liên thông, còn chưa hiệu quả; chưa kịp thời tiếp nhận, xử lý khó khăn, vướng mắc trong thực hiện quy định, TTHC cho người dân, doanh nghiệp…

Vì vậy, Văn phòng Chính phủ đề nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp. Các bộ, ngành, địa phương căn cứ nội dung phiên họp này và chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ sắp ban hành triển khai ngay các giải pháp để khắc phục tồn tại, hạn chế và nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp tại bộ, ngành, địa phương.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đánh giá cao công tác triển khai thực hiện công tác cải cách TTHC của các bộ, ngành, địa phương trong cả nước thời gian qua. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị về nâng cao chất lượng phục vụ trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp. Trong đó, việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công là căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và cơ quan, đơn vị hàng năm.

Trần Văn Phúc


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/thoi-su-chinh-tri/to-cong-tac-cai-cach-tthc-cua-thu-tuong-chinh-phu-hop-phien-thu-hai-33296.html