Tổ chức Festival sâm Ngọc Linh định kỳ

23

baokontum.com.vn

03/10/2023 21:08

Đề án tổ chức Festival sâm Ngọc Linh – Kon Tum, Việt Nam (Festival sâm Ngọc Linh) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 27/9 nhằm tạo nên một sự kiện có ý nghĩa và mang tính định kỳ tại tỉnh.

170232Festival%20s%C3%A2m%20Ngo%CC%A3c%20Linh%20v%C6%B0%CC%80a%20la%CC%80%20m%C3%B4%CC%A3t%20hoa%CC%A3t%20%C4%91%C3%B4%CC%A3ng%20kinh%20t%C3%AA%CC%81,%20v%C6%B0%CC%80a%20mang%20ti%CC%81nh%20ch%C3%A2%CC%81t%20m%C3%B4%CC%A3t%20l%C3%AA%CC%83%20h%C3%B4%CC%A3i

Festival sâm Ngọc Linh vừa là một hoạt động kinh tế, vừa mang tính chất một lễ hội. Ảnh: HL

 

Đây sẽ vừa là một hoạt động kinh tế, vừa mang tính chất một lễ hội của vùng đất Kon Tum giàu truyền thống, đang lưu giữ nhiều giá trị văn hóa có bản sắc riêng gắn với rừng của đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh- Đề án xác định.

Festival sâm Ngọc Linh sẽ được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, với mục tiêu thúc đẩy công tác bảo tồn khai thác tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên du lịch một cách hợp lý, tạo động lực thu hút đầu tư đưa các sản phẩm của cây sâm Ngọc Linh, các sản phẩm dược liệu khác trở thành những sản phẩm có thương hiệu, đồng thời tạo ra các sản phẩm du lịch gắn với cây sâm Ngọc Linh.

Góp phần phát triển các sản phẩm của cây sâm Ngọc Linh, các sản phẩm dược liệu khác trở thành những sản phẩm có thương hiệu quốc tế, có giá trị xuất khẩu cao, tạo nguồn thu quan trọng cho tỉnh Kon Tum.

Các lễ hội truyền thống của địa phương sẽ được kết hợp tổ chức trong các dịp Festival sâm Ngọc Linh định kỳ nhằm giáo dục ý thức bảo tồn phát triển các giá trị truyền thống và tuyên truyền quảng bá văn hóa, ẩm thực, tăng cường hội nhập quốc tế. Khai thác lợi thế, tiềm năng tài nguyên du lịch địa phương để tạo ra sản phẩm du lịch mới, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, nhất là đồng bào DTTS; góp phần thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Theo Đề án, các hoạt động chính trong các kỳ Festival sâm Ngọc Linh tại tỉnh và các huyện, thành phố sẽ bao gồm: Các hội thảo trong nước hoặc quốc tế; triển lãm sâm Ngọc Linh, các loại dược liệu khác gắn với phát triển du lịch và đời sống của đồng bào các dân tộc tỉnh Kon Tum.

Trình diễn ẩm thực được chế biến từ sâm và các loại dược liệu; tổ chức cuộc thi viết, clip ngắn giới thiệu về sâm Ngọc Linh – Kon Tum, các loại cây dược liệu có giá trị cao, các mô hình trồng và khai thác có nhiều kết quả tốt, có sức lan tỏa, hiệu quả cao tạo nhiều công ăn việc làm cho người dân địa phương; trưng bày các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với sản phẩm sâm Ngọc Linh và các sản phẩm OCOP khác.

Tổ chức Liên hoan cồng chiêng, xoang các DTTS tỉnh Kon Tum; bay khinh khí cầu, dù lượn có động cơ tại thành phố Kon Tum và huyện Kon Plông; Đăng cai tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao của khu vực, của quốc gia, quốc tế; tổ chức các giải việt dã chinh phục đèo Măng Đen, đỉnh Ngọc Linh, “cổng trời” Chư Tan Kra.

Hồng Lam


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/thoi-su-chinh-tri/to-chuc-festival-sam-ngoc-linh-dinh-ky-33111.html