Tổ chức 6 điểm khai báo y tế phòng, chống dịch Covid-19

312

09/11/2021 10:31

Từ 0 giờ ngày 9/11, tạm dừng triển khai các quyết định của UBND tỉnh có liên quan đến các chốt liên ngành kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, theo văn bản số 4025/UBND-KGVX ngày 8/11 của UBND tỉnh.


Tổ chức 6 điểm khai báo y tế phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: HL

 

Đồng thời, tổ chức các điểm khai báo y tế phòng, chống dịch Covid-19 (điểm KBYT) sau: Điểm KBYT 1- Sao Mai (trạm kiểm soát Sao Mai, km 1562 + 500 Quốc lộ 14, thôn 2- xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum); điểm KBYT 2- đèo Lò Xo (trạm dừng chân đèo Lò Xo, km số 1414 + 600 đường Hồ Chí Minh- thôn Măng Khênh, xã Đăk Man, huyện Đăk Glei); điểm KBYT 3- Pờ Ê (km số 69 + 050 Quốc lộ 24- thôn Vi Ô Lắc, xã Pờ Ê, huyện Kon Plông); điểm KBYT 4 – Sê San (cầu Sê San 4, km số 106+70 Quốc lộ 14C- thôn 8, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai); điểm KBYT 5- Ngọc Lây (km số 54+300 Quốc lộ 40B- thôn Đăk Kinh, xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông); điểm KBYT 6- Ya Tăng (Trạm quản lý bảo vệ rừng Sê San, xã Ya Tăng, huyện Sa Thầy).

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có điểm KBYT nêu trên tổ chức triển khai thực hiện các điểm KBYT đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19; phân công thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp huyện làm trưởng trực điểm KBYT để điều hành chung.

Tạm thời quy định nhiệm vụ của các thành viên trực tại điểm KBYT phòng, chống dịch Covid-19 theo nguyên tắc mỗi vị trí hoàn thành tốt nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các thành viên trực điểm KBYT để hoàn thành nhiệm vụ chung; chấp hành nghiêm túc điều hành, phân công của trưởng trực điểm KBYT.

Hồng Lam


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/thoi-su-chinh-tri/to-chuc-6-diem-khai-bao-y-te-phong-chong-dich-covid-19-21365.html