Thiếu sót trong bổ nhiệm công chức giữ chức lãnh đạo, quản lý ở Kon Tum

93

laodong.vn

Thiếu sót trong bổ nhiệm công chức giữ chức lãnh đạo, quản lý ở Kon TumTrụ sở UBND tỉnh Kon Tum. Nguồn: kontum.gov.vn

Ngày 12.1, Thanh tra Bộ Nội vụ đã có thông tin về kết luận thanh tra tại UBND tỉnh Kon Tum theo Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Bộ Nội vụ.

Ông Trần Ngọc Huy – Phó Chánh thanh tra Bộ, Trưởng đoàn Đoàn thanh tra cho biết, thực hiện kế hoạch, ngày 9.9.2022, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 348/QĐ-TTBNV thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức.

Đồng thời xem xét việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26.4.2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày 24.3.2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15.6.2020 của Bộ Nội vụ tại UBND tỉnh Kon Tum, giai đoạn từ ngày 1.1.2019 đến ngày 30.6.2022.

Thông qua hoạt động thanh tra, Đoàn thanh tra của Bộ Nội vụ đã chỉ ra những việc làm tốt, làm hay của các cơ quan, tổ chức về các nội dung thanh tra.

Đồng thời, qua đó cũng đã phát hiện những hạn chế, thiếu sót trong công tác tuyển dụng công chức; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26.4.2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày 24.3.2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15.6.2020 của Bộ Nội vụ tại địa phương.

Ông Nguyễn Hữu Tháp – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã tiếp thu toàn bộ nội dung kết luận thanh tra để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện các kiến nghị được nêu ra trong Kết luận thanh tra.

Cùng với đó, chỉ đạo rà soát các văn bản quy định, hướng dẫn, thực hiện về công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức do tỉnh ban hành theo thẩm quyền, cập nhật, sửa đổi và ban hành văn bản mới để thay thế, bổ sung cho phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt để tổ chức thực hiện trong thời gian sớm nhất.


Nguồn bài viết:
https://laodong.vn/thoi-su/thieu-sot-trong-bo-nhiem-cong-chuc-giu-chuc-lanh-dao-quan-ly-o-kon-tum-1137485.ldo