Thành phố Kon Tum: Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội

37

07/11/2021 06:06

Sau 1 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Kon Tum lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở đã tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo đúng chủ trương chương trình đề ra.

Chương trình số 03-Ctr/TU, ngày 7/10/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Kon Tum lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra 15 chương trình thực hiện. Tùy vào tình hình thực tế tại địa phương, các cấp ủy, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đúng theo chủ trương Chương trình đề ra.

Tại xã Đăk Rơ Wa, Đảng ủy xã đã triển khai tất cả các chương trình đến toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn. Trong đó, tập trung vận động nhân dân trên địa bàn xã chuyển đổi 86,07ha cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây có giá trị kinh tế cao; đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao lên 26,8ha.

Trong công tác giảm nghèo, Đảng ủy xã đã lãnh đạo hệ thống chính trị thực hiện đồng bộ các chính sách, chương trình, dự án về giảm nghèo bền vững, các chính sách dân tộc trên địa bàn, tạo cơ hội cho hộ nghèo tiếp cận với các chính sách trợ giúp về chuyển đổi ngành nghề, tín dụng, đào tạo nghề cho lao động nông thôn; đồng thời tiếp tục lãnh đạo xây dựng Làng du lịch cộng đồng thôn Kon Jơ Dri, phấn đấu đến năm 2022, trên địa bàn xã có ít nhất 02 làng du lịch cộng đồng.


Tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt từ 10-15%. Ảnh: HT 

 

Đối với phường Thắng Lợi, trong triển khai thực hiện Chương trình số 03-Ctr/TU, Đảng ủy phường đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về tiếp tục xây dựng Làng du lịch cộng đồng Kon Klor. Trong đó, thực hiện thống kê các hộ có nhà sàn và các hộ có khả năng phục vụ du lịch cộng đồng kết hợp với khách sạn tại 3 thôn đồng bào DTTS, duy trì các hoạt động của Tổ hợp tác Thắng Lợi, các cửa hàng trưng bày, giới thiệu mua bán thổ cẩm. Đồng thời vận động xã hội hóa mua 1 bộ cồng chiêng trị giá 45 triệu đồng; tín chấp cho điểm dệt thổ cẩm Tây Nguyên vay vốn giải quyết việc làm đầu tư phát triển sản xuất. Để đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng, Đảng ủy phường tiếp tục tuyên truyền cho nhân dân nhận thức đầy đủ về du lịch cộng đồng, dần chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang làm nghề phi nông nghiệp kết hợp với phục vụ du lịch. Đồng thời tăng cường hướng dẫn, giúp đỡ các hộ gia đình trong làng Kon Klor đầu tư phát triển du lịch.

Mỗi nơi một cách làm, các cấp ủy đã kịp thời cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố. Nhờ đó, đến nay, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố từng bước chuyển mình theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến, tiêu thụ; tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt từ 10-15%.

Kết cấu hạ tầng đô thị được phát triển, thành phố đã triển khai xây dựng Đề án công nhận thành phố Kon Tum là đô thị loại II, hiện UBND thành phố đang tiếp tục chỉnh sửa hoàn thiện. Tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, đến nay trên địa bàn thành phố có 7/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 63,6%.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, trên địa bàn thành phố còn 902 hộ, chiếm tỷ lệ 2,04% (giảm 1,13% so với cuối nhiệm kỳ trước); 1.130 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 2,55%; trong đó, hộ nghèo DTTS: 684 hộ, chiếm tỷ lệ 5,9% so với tổng số hộ DTTS; hộ cận nghèo DTTS là 867 hộ, chiếm tỷ lệ 7,48% so với tổng số hộ DTTS.

Tập trung cải thiện môi trường đầu tư; tăng cường và nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trên địa bàn thành phố đã có 28 dự án được UBND tỉnh quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng vốn đầu tư hơn 499.297 triệu đồng và 11 dự án được UBND tỉnh thống nhất chủ trương khảo sát đầu tư trên địa bàn thành phố.

Với mục tiêu tập trung mọi nguồn lực để đầu tư phát triển các ngành thương mại, dịch vụ và du lịch trên địa bàn với nhiều loại hình kinh doanh, dịch vụ, thành phố đã tập trung triển khai thực hiện các dự án. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành liên quan để các dự án Tổ hợp Thương mại dịch vụ, Nhà phố tại đường Bà Triệu (thành phố Kon Tum); Khu trung tâm thương mại tại khu đất Bến xe (cũ) sớm được triển khai thực hiện.

Thực hiện chương trình xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, các TCCSĐ trực thuộc thường xuyên đưa nội dung thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với việc đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xem đây là một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể.

Tại hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình số 03-Ctr/TU, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đức Tuy yêu cầu các xã, phường, cơ quan, đơn vị bám sát 15 chương trình công tác của Thành ủy để rà soát, điều chỉnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ cho phù hợp với tình hình thực tiễn, trong những năm tiếp theo, tiếp tục phấn đấu đạt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.   

Hoài Tiến


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xay-dung-dang/thanh-pho-kon-tum-cu-the-hoa-nghi-quyet-dai-hoi-21266.html