Thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung trong phòng, chống Covid-19

260

15/11/2021 09:22

Sáng 15/11, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn ký Quyết định số 1059/QĐ-UBND thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung trong phòng, chống Covid-19.


Thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung tại khách sạn Sông Mã. Ảnh: HL

 


…và tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: HL

 

Theo đó, thành lập 2 cơ sở cách ly y tế tập trung trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, gồm cơ sở cách ly y tế tập trung tại khách sạn Sông Mã (địa chỉ 611 Phan Đình Phùng, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum), với 46 phòng; cơ sở cách ly tập trung tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, là đơn vị trực thuộc Sở Y tế (địa chỉ 224 Bà Triệu, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum), với 20 giường.

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND thành phố Kon Tum chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện cách ly y tế tập trung cho các đối tượng cách ly y tế tự nguyện chi trả tại khách sạn Sông Mã theo đúng quy định tại Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch Covid-19; văn bản số 7038/VPCP-KTTH ngày 24/8/2020 của Văn phòng Chính phủ về chi phí cách ly, chi phí điều trị Covid-19 và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức cách ly các đối tượng theo quy định tại Quyết định số 1551/QĐ-BYT ngày 3/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tổ chức cách ly y tế tại cơ sở khám, chữa bệnh phòng, chống dịch Covid-19”; quyết định danh sách người được cách ly tập trung, kết thúc thời gian cách ly tập trung theo quy định và thực hiện các nhiệm vụ theo hướng dẫn hiện hành.

Hồng Lam


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/thoi-su-chinh-tri/thanh-lap-co-so-cach-ly-y-te-tap-trung-trong-phong-chong-covid-19-21467.html