Tập huấn chuyên đề nghiệp vụ công tác giám sát, phản biện xã hội cho cán bộ làm công tác Mặt trận cơ sở của huyện Đắk Tô và Sa Thầy

0
125

 Quang cảnh lớp tập huấn


Loading...

 

Trong 02 ngày (05 và 06/7/2018), có 42 đại biểu sẽ được quán triệt các chuyên đề: Hướng dẫn Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị “Về quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội”; Hướng dẫn quy trình xây dựng các văn bản, kế hoạch giám sát và phản biện xã hội; Hướng dẫn công tác chuẩn bị điều hành phản biện xã hội và một số nội dung khác có liên quan đến phản biện xã hội.

 

Tại lớp tập huấn, ngoài việc được tiếp thu những nội dung cơ bản các văn bản pháp luật về giám sát và phản biện xã hội; những kỹ năng, nghiệp vụ mà những người làm công tác Mặt trận ở xã, phường, thị trấn cần có, các đồng chí học viên còn hiểu rõ những nguyên tắc, vận dụng linh hoạt các kỹ năng nghiệp vụ trong lĩnh vực gián sát và phản biện xã hội được tập huấn, sẽ giúp các đồng chí học viên nâng cao hiệu quả công tác gián sát và phản biện xã hội ở địa phương, về những vấn đề có liên quan đến đời sống của người dân ở địa phương để phản ánh đến các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

 

Qua lớp tập huấn này, giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở, trong toàn tỉnh tiếp thu được những kiến thức cơ bản về lý luận thực tiễn và nghiệp vụ công tác trong tình hình mới hiện nay, các học viên sẽ vận dụng tốt hơn giữa lý luận và thực tiễn, sáng tạo trong công việc, thực hiện tốt vai trò, vị trí, chức năng nhiệm vụ trong công tác giám sát và phản biện của mình, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tạo điều kiện thúc đẩy phong trào quần chúng phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, góp phần đ­ưa công tác hành chính công ở tỉnh lên tầm cao mới và chiều sâu mới, mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống xã hội của Nhân dân./.

       Tin và ảnh: Nguyễn Đăng Bình

Đi đến nguồn bài viết

Có thể quan tâm