Tăng cường quản lý, bảo vệ thương hiệu sâm Ngọc Linh

29

baokontum.com.vn

10/09/2023 06:53

Ngày 8/9, UBND tỉnh có văn bản số 2982/UBND-NNTN chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan tăng cường công tác quản lý, bảo vệ thương hiệu sâm Ngọc Linh; khai thác tối đa công năng sử dụng Hệ thống thiết bị phục vụ tách chiết, nhân bản, kiểm tra ADN và Hệ thống thiết bị kiểm định thành phần hoạt chất sinh học saponin sâm Ngọc Linh.

230106T%C4%83ng%20c%C6%B0%E1%BB%9Dng%20ki%E1%BB%83m%20tra,%20gi%C3%A1m%20s%C3%A1t%20li%C3%AAn%20quan%20ho%E1%BA%A1t%20%C4%91%E1%BB%99ng%20kinh%20doanh%20s%C3%A2m%20Ng%E1%BB%8Dc%20Linh

Tăng cường kiểm tra, giám sát liên quan hoạt động kinh doanh sâm Ngọc Linh. Ảnh: HL

 

Theo đó, các sở: Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông tiếp tục theo dõi, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển thương hiệu sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 4981-CV/VPTU ngày 14/8/2023 và UBND tỉnh tại Công văn số 2683/UBND-KGVX ngày 17/8/2023.

Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát liên quan hoạt động kinh doanh sản phẩm củ được bảo hộ cho sản phẩm “sâm củ” theo Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00049 ngày 16/8/2016 của Cục Sở hữu trí tuệ (được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 2465/QĐ-SHTT ngày 30/8/2018 của Cục Sở hữu trí tuệ) và theo quy định pháp luật liên quan.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị có liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc đã được đầu tư, trang bị máy móc, thiết bị và dịch vụ xét nghiệm, kiểm định sâm Ngọc Linh thật, giả cho các đối tượng khách hàng để biết, có nhu cầu đăng ký kiểm định chất lượng sâm Ngọc Linh.

Nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, xây dựng Quy chế quản lý, vận hành và khai thác, sử dụng hệ thống thiết bị phục vụ tách chiết, nhân bản, kiểm tra ADN và Hệ thống thiết bị kiểm định thành phần hoạt chất sinh học saponin sâm Ngọc Linh; hoàn thành và trình UBND tỉnh trong tháng 10/2023.

Rà soát đối tượng, xây dựng ban hành biểu phí, đơn giá dịch vụ và quy trình kiểm định, xét nghiệm đối với sản phẩm củ sâm Ngọc Linh và các thủ tục khác có liên quan; hoàn thành và trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành trong quý IV/2023.

Hồng Lam


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/thoi-su-chinh-tri/tang-cuong-quan-ly-bao-ve-thuong-hieu-sam-ngoc-linh-32724.html