Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo Kết luận số 20-TB/TW của Bộ Chính trị

16

baokontum.com.vn

22/09/2022 13:05

Sáng 22/9, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo Kết luận số 20-TB/TW của Bộ Chính trị. Hội nghị kết nối 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Các đồng chí: Trương Thị Mai – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Mai Văn Chính- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.


Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum. Ảnh: TVP

 

Dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có các đồng chí: A Pớt- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Huỳnh Tấn Phục- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; cán bộ các phòng, ban liên quan của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban Tổ chức thành ủy, huyện ủy và các đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh.  

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị “về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử”; Thông báo số 20-/TB/TW, ngày 8/9/2022 “Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật”.

Quy định số 80-QĐ/TW có 6 chương, 34 điều về quy định chung, phân cấp quản lý cán bộ, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử, bổ nhiệm lại và giới thiệu tái cử, điều động và biệt phái cán bộ, điều khoản thi hành. Quy định này nêu rõ các chức danh cán bộ diện Trung ương quản lý và thành phần tham dự ở các bước trong quy trình bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh diện Trung ương quản lý đối với nguồn nhân sự tại chỗ.

Đối với Thông báo số 20-/TB/TW, Bộ Chính trị kết luận nêu rõ, việc bố trí công tác đối với cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật nhằm thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng và Quy định của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; kịp thời thay thế những cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm, đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ bị kỷ luật có cơ hội sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, góp phần tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và chế độ.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Ban Tổ chức các tỉnh, thành phố và các ngành liên quan trong cả nước nghiêm túc thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo số 20-/TB/TW của Bộ Chính trị để góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo đưa đất nước phát triển ngày càng phồn vinh, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Trần Văn Phúc


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/thoi-su-chinh-tri/quan-triet-trien-khai-thuc-hien-quy-dinh-so-80-qd-tw-va-thong-bao-ket-luan-so-20-tb-tw-cua-bo-chinh-tri-26386.html