Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở

19

30/11/2021 13:01

Thời gian qua, các cấp ủy trên địa bàn tỉnh đã quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở; cũng như xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng mọi yêu cầu của Đảng trong tình hình mới.

Đảng bộ tỉnh hiện có 665 tổ chức cơ sở đảng (với 1.810 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở) và 01 đảng bộ bộ phận thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh. Từ năm 2018 đến nay, thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ đương chức, cán bộ thuộc diện quy hoạch; đặc biệt là chú trọng bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ và cán bộ người DTTS, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ về số lượng, đảm bảo về trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Điển hình như huyện Kon Plông, từ năm 2018 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã cử 132 lượt cán bộ cấp ủy, cán bộ cơ sở tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước. Trong đó, đào tạo về chuyên môn thạc sĩ có 1 đồng chí; đào tạo về lý luận chính trị 94 đồng chí (từ trung cấp đến cao cấp); bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước 37 đồng chí. Bên cạnh đó, Huyện ủy chỉ đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện chịu trách nhiệm hướng dẫn, triển khai mở 71 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 4.002 lượt cán bộ đang công tác ở các đảng ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ.


Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp trung cấp chính trị hệ tập trung năm 2019- 2020. Ảnh: M.T

 

Bí thư Huyện ủy Kon Plông Đào Duy Khánh cho biết, đội ngũ cán bộ sau khi được cử đi đào tạo, bồi dưỡng đã được quan tâm bố trí vị trí việc làm đúng chuyên ngành đào tạo và quy hoạch. Các cán bộ sau đào tạo, bồi dưỡng đã có bước nhận thức tích cực, năng lực lãnh đạo được nâng lên; có tinh thần, trách nhiệm trong công việc, biết vận dụng những kiến thức đã được học vào công việc được giao. Một số cán bộ đã được đào tạo xong về chuyên môn, được xem xét, bố trí vào các chức vụ cao hơn; hoặc được bổ sung vào quy hoạch các chức vụ cao hơn trong các nhiệm kỳ sắp tới.

Tại huyện Đăk Tô, Phó Bí thư Huyện ủy Bùi Tiến Lý thông tin, thời gian qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên cơ sở, cũng như cán bộ đương chức, cán bộ nguồn quy hoạch cấp xã đều được lãnh đạo địa phương quan tâm. Từ năm 2018 đến nay, huyện đã mở 14 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho các bí thư, phó bí thư và chi ủy viên với hơn 420 đồng chí tham gia; cử 15 đồng chí trong cấp ủy ở các xã đi học trung cấp lý luận chính trị. Qua bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác Đảng, công tác quản lý hành chính nhà nước, công tác mặt trận và đoàn thể, kỹ năng tổ chức sinh hoạt chi bộ, đội ngũ cán bộ cơ sở đã tự tin hơn trong việc tham gia lãnh đạo, chỉ đạo ở địa phương và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Ở các địa phương khác, từ năm 2018 đến nay, đều đã tổ chức cho hầu hết bí thư, phó bí thư chi bộ thôn mới trúng cử lần đầu về đảng ủy xã, thị trấn và tại các cơ quan tham mưu giúp việc huyện ủy tham gia các lớp bồi dưỡng, hướng dẫn về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ, công tác nghiệp vụ Đảng, chuyên môn các lĩnh vực văn hóa, kinh tế, xã hội. Quá trình đào tạo, bồi dưỡng chú trọng cung cấp, nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ này về công tác Đảng, hành chính, mặt trận gắn thực hành với thực tiễn, sát với yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Theo số liệu tổng hợp của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, từ khi thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến nay, các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy và huyện ủy, thành ủy đã cử 1.251 lượt cán bộ đi đào tạo chuyên môn, lý luận chính trị và 8.906 lượt đồng chí được bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ (bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng 5.426; nghiệp vụ đoàn thể chính trị 3.114 và bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới 366).

Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trên địa bàn tỉnh được các cấp ủy triển khai thực hiện kịp thời, tích cực trong thời gian qua, đã góp phần trang bị tốt về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, về bản lĩnh chính trị vững vàng để đảm đương nhiệm vụ được giao. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở; cũng như xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng mọi yêu cầu trong tình hình mới.      

Mai Trâm


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xay-dung-dang/quan-tam-dao-tao-boi-duong-doi-ngu-can-bo-co-so-21560.html