Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc làm việc với UBND huyện Đăk Glei

6

baokontum.com.vn

15/09/2022 22:23

Ngày 15/9, đồng chí Y Ngọc – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiến hành kiểm tra tình hình thực tế tại một số địa phương cơ sở trên địa bàn huyện Đăk Glei và có buổi làm việc với UBND huyện Đăk Glei về các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch.

Tham gia Đoàn công tác của tỉnh có lãnh đạo Sở GD&ĐT, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

183257IMG 9516
Tặng quà Trường Mầm non Đăk Long. Ảnh: ĐV

 

183426IMG 9514
Tặng quà Trường PTDT bán trú THCS Đăk Long. Ảnh: ĐV

 

Sau khi đi kiểm tra tại Trường Mầm non Đăk Long, Trường Tiểu học Đăk Long, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS xã Đăk Long (xã Đăk Long), Di tích lịch sử chiến thắng Đăk Pét, Đoàn công tác tỉnh có buổi làm việc với UBND huyện Đăk Glei.

Năm học 2022-2023, huyện Đăk Glei có 32 đơn vị trường học, 521 lớp với 14.104 học sinh. Tỷ lệ huy động học sinh ra lớp đạt tỷ lệ 99.64%. Đội ngũ cán bộ, viên chức toàn ngành cơ bản đáp ứng được yêu cầu về số lượng, cơ cấu hợp lý; trình độ đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn cao. Đội ngũ cán bộ, viên chức luôn phấn đấu bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; cơ bản đáp ứng được yêu cầu của ngành đề ra.

Tuy nhiên, hiện nay ngành GD&ĐT huyện Đăk Glei còn thiếu nhiều giáo viên so với biên chế được giao năm 2022 do chưa tuyển dụng kịp; cơ sở vật chất của các đơn vị trường học ngày càng được đầu tư xây dựng theo hướng hiện đại; trang thiết bị dạy học được các cấp quan tâm đầu tư, bổ sung.

Nhưng với sự nỗ lực của chính quyền các cấp và ngành GD&ĐT huyện Đăk Glei, đến nay hầu hết các đơn vị trường học tại các địa phương cơ sở cơ bản đã có đủ phòng học để dạy học…

Đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, trong 9 tháng đầu năm, UBND huyện Đăk Glei kịp thời ban hành các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch hàng năm; đề án, chương trình phát triển văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; thông tin và truyền thông; triển khai các chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, xã hội trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

Bên cạnh đó, UBND huyện chỉ đạo ngành Văn hóa- Thông tin huyện tập trung đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT; lễ hội truyền thống; bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa; bảo vệ các di tích lịch sử văn hóa; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn huyện.

Ngành Văn hóa- Thông tin huyện Đăk Glei đã chủ trì, phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể của huyện và UBND các xã, thị trấn hướng dẫn xây dựng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tập trung về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, xây dựng thiết chế văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa, thôn, làng văn hóa; cơ quan, đơn vị văn hóa và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động văn hóa-thể thao huyện, các thiết chế văn hóa, thông tin cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa, TDTT, du lịch, thông tin và truyền thông, điểm vui chơi, giải trí công cộng thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn huyện…

183517IMG 3759
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: ĐV

 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc đánh giá cao công tác chuẩn bị các điều kiện cho năm học 2022-2023 của huyện Đăk Glei.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT rà soát, kiểm tra việc thiếu sách giáo khoa trên địa huyện. Đồng thời, đề nghị UBND huyện Đăk Glei huy động tốt các nguồn lực để bổ sung phòng học cho các trường và thực hiện xã hội hóa các hạng mục, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác dạy và học; cần qui hoạch quỹ đất cho cơ sở giáo dục trong thời gian tới; định hướng đào tạo cán bộ đối với học sinh tại chỗ.

Mỗi trường học cần xây dựng một tủ sách dùng chung và phát động phong trào đọc sách trong học đường đối với giáo viên, học sinh, đặc biệt là giáo dục địa phương.   

Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc nhấn mạnh, huyện Đăk Glei cần bảo tồn và phát huy hơn nữa các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Đồng thời, chính quyền và ngành chức năng của huyện Đăk Glei cần nỗ lực phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trong thời gian qua, đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực phát triển du lịch trên địa bàn.

Đắc Vinh


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/thoi-su-chinh-tri/pho-chu-tich-ubnd-tinh-y-ngoc-lam-viec-voi-ubnd-huyen-dak-glei-26312.html