Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm dự giao ban công tác báo chí quý II năm 2018

0
150


 
Quang cảnh Hội nghị

Loading...

 

Dự Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Lại Xuân Lâm – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban ngành liên quan; lãnh đạo các cơ quan báo chí, quản lý báo chí; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương; Cổng TTĐT tỉnh và các Trang TĐTT của các sở, ngành. 

 

Trong quý II năm 2018, công tác phối hợp chỉ đạo, quản lý nhà nước về hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục được thực hiện chặc chẽ, đúng quy định; các nội dung, vấn đề báo chí phản ánh đều được tổng hợp và chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành xác minh, kiểm tra làm rõ và xử lý kịp thời; các địa phương, các sở, ban, ngành đã thực hiện tốt việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo đúng quy định tại Nghị định số 09/NĐ-CP của Chính phủ.

 

Các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh đã bám sát chỉ đạo, định hướng tuyên truyền theo chủ đề, chủ điểm từng tháng; tích cực thông tin, tuyên truyền công tác lãnh đạo, điều hành của tỉnh về phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tuyên truyền các địa phương, đơn vị nỗ lực triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; phát hiện, cổ vũ nhiều nhân tố mới, điển hình tiến tiến trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

 

Các báo Trung ương thường trú tại địa phương đã tích cực thông tin về tình hình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; nhiều bài viết phản ánh những mặt tích cực trong việc nâng cao đời sống nhân dân, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa. Đồng thời, phát hiện, phản ánh những khó khăn, hạn chế, bất cập ở tỉnh, qua đó giúp cho các cấp, các ngành chỉ đạo, xử lý, khắc phục kịp thời.

 

Tuy nhiên, vẫn có một số thông tin trên báo chí chưa chính xác; một số trang thông tin điện tử chưa thường xuyên cập nhật thông tin, nhất là việc phổ biến các văn bản, hoạt động của ngành.

 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm phát biểu tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, BCS Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm thông báo về tình hình phát triển KT-XH nổi bật của tỉnh và thông tin một số vụ việc báo chí phản ánh đã và đang được UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết. 

 

Theo đó, về tình hình phát triển KT-XH nổi bật của tỉnh: Sáu tháng đầu năm 2018, tình hình kinh tế – xã hội tiếp tục ổn định, phát triển và đạt được nhiều kết quả. Tổng sản phẩm ước đạt 5.185 tỷ đồng, tăng 9,25% cùng kỳ năm trước; tiến độ thu ngân sách đảm bảo; giá trị sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng khá; sản phẩm chủ lực của tỉnh được chú trọng đầu tư; thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển; các chính sách xã hội được triển khai thực hiện bảo đảm sát đúng mục đích, đối tượng; chất lượng giáo dục tiếp tục được cải thiện, quy mô trường lớp học được mở rộng, nâng cấp; hoạt động văn hóa, văn nghệ, phong trào thể dục thể thao được đẩy mạnh; mạng lưới y tế từng bước được tinh gọn, chất lượng khám, chữa bệnh dần được cải thiện; quốc phòng, an ninh được giữ vững; đối ngoại địa phương ngày càng được mở rộng.

Về một số vụ việc báo chí phản ánh đã và đang được UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời: Trong quý II, báo chí trung ương và địa phương có nhiều thông tin phản ánh về những vấn đề còn bất cập ở tỉnh; đáng chú ý là thông tin về dự án Thủy điện Plei Kần do Công ty CP Tấn Phát làm chủ đầu tư; công tác quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, vận chuyển lâm sản trái pháp luật như ở xã Hiếu, Măng Đen, huyện Kon Plông; xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi; xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô; xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy…

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng đề nghị ngoài công tác tuyên truyền theo chủ đề, chủ điểm; đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền việc đưa Nghị quyết TW4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng vào cuộc sống gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Trong đó, chú ý biểu dương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến, xuất sắc trong các lĩnh vực công tác; Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác dân tộc, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không để kẻ xấu lợi dụng, gây rối, làm mất ổn định an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

Tuyên truyền những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh; các chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, 6 khóa XII của Đảng; trong đó tăng cường tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của BCHTW Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” theo Chương trình số 51-Ctr/TU, ngày 09-02-2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV…

                                                                              Tin, ảnh: Quang PhụcĐi đến nguồn bài viết

Loading...