Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Hoà làm việc với Đảng uỷ xã Măng Bút

29

baokontum.com.vn

12/10/2023 23:45

Ngày 12/10, đồng chí Nguyễn Văn Hoà- Phó Bí thư Tỉnh uỷ đến thăm và làm việc với Đảng uỷ xã Măng Bút, huyện Kon Plông. Tham gia buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan của tỉnh và huyện Kon Plông.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa làm việc với Đảng ủy xã Măng bút, huyện Kon Plông. Ảnh: TVP

 

Trong 9 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy xã Măng Bút thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên bằng việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ. Qua đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước được củng cố.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Măng Bút chỉ đạo UBND xã, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể xã xây dựng tốt các chương trình, kế hoạch công tác hàng tháng và năm 2023 để triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Trong đó, nổi bật nhất là việc thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” (Cuộc vận động) và Kế hoạch số 28-KH/HU, ngày 14/4/2021 của Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 08-KL/TU, ngày 24-02-2021 của Tỉnh ủy về chủ trương triển khai Cuộc vận động.

Cụ thể, Đảng ủy xã Măng Bút chỉ đạo UBND xã kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho các đối tượng: thanh niên học hết bậc trung học, bộ đội xuất ngũ… xây dựng mô hình kinh tế hộ và đã thực hiện được các mô hình như: Chăn nuôi vịt xiêm, nuôi heo địa phương và bảo tồn phát triển cây chè dây, mô hình trồng các loại cây dược liệu…Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo ban quản lý các thôn tổ chức tổng dọn vệ sinh vào ngày thứ bảy hàng tuần; tuyên truyền vận động nhân dân ăn chín, uống sôi, xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp… Nhờ đó, đến nay, xã đã vận động xóa bỏ được một phần hủ tục để người c h ế t trong nhà lâu ngày, cúng ốm đau, sinh đẻ tại nhà, thả rông gia súc và gia cầm, ngủ đầm, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Hoà đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Măng Bút trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục lãnh đạo cả hệ thống chính trị của xã thực hiện tốt các chỉ tiêu của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kon Plông lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Trong đó, tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của xã ngày càng vững mạnh, đủ sức lãnh đạo nhân dân xây dựng nông thôn mới trong tình hình hiện nay; lấy chi bộ làm hạt nhân lãnh đạo và đảng viên làm nòng cốt gương mẫu để quần chúng nhân dân hưởng ứng làm theo. Đồng thời, xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương để giảm nghèo, tiến tới giảm nghèo bền vững cho người dân.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa nhấn mạnh: Ban Thường vụ Đảng ủy xã Măng Bút tiếp tục chỉ đạo cả hệ thống chính trị của xã vận động nhân dân thực hiện phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, bằng cách phấn đấu nuôi 4 con trâu/hộ, trong đó 2 con bán hàng năm để chi phí cuộc sống gia đình và 2 con tiếp tục nuôi để sinh sản cho những năm sau. Đồng thời, lồng ghép các mô hình phát triển kinh tế trên cơ sở thế mạnh của địa phương về trồng cây cà phê xứ lạnh, các loại cây dược liệu quý… Đặc biệt, tập trung đẩy mạnh mô hình “rừng, rẫy, ruộng” để tận dụng hết diện tích sẵn có, đem lại kinh tế cao cho người dân…

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa làm việc với Chi bộ thôn Măng Búk, xã Măng Bút. Ảnh: TVP

 

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa tặng quà cho hộ đồng bào DTTS tiêu biểu thôn Măng Búk, xã Măng Bút. Ảnh: TVP

 

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa đã đi thăm mô hình nuôi vịt khởi nghiệp của anh A Chuyện trú tại thôn Kô Chăk và mô hình trồng dược liệu của Hợp tác xã Dược liệu Măng Bút tại thôn Đăk Lanh, xã Măng Bút.

204138Ph%C3%B3%20B%C3%AD%20th%C6%B0%20T%E1%BB%89nh%20%E1%BB%A7y%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20H%C3%B2a%20trao%20%C4%91%E1%BB%95i%20v%E1%BB%9Bi%20c%C3%A1n%20b%E1%BB%99%20d%E1%BB%B1%20%C3%A1n%20tr%E1%BB%93ng%20c%C3%A2y%20d%C6%B0%E1%BB%A3c%20li%E1%BB%87u%20%20c%E1%BB%A7a%20HTX%20D%C6%B0%E1%BB%A3c%20li%E1%BB%87u%20M%C4%83ng%20B%C3%BAt,%20huy%E1%BB%87n%20Kon%20Pl%C3%B4ng

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa trao đổi với cán bộ dự án trồng cây dược liệu của HTX Dược liệu Măng Bút. Ảnh: TVP

 

Tại các nơi đến thăm, đồng chí động viên các hộ dân tham gia các mô hình nói trên nỗ lực lao động sản xuất, lồng ghép đầu tư và mở rộng thêm các mô hình khác để vừa lấy ngắn nuôi dài, vừa xây dựng mô hình khởi nghiệp bền vững. Đồng thời, đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục bám sát, hỗ trợ hướng dẫn các hộ dân phát triển các mô hình, trong đó chú trọng đầu ra sản phẩm cho người dân.

Trần Văn Phúc


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/thoi-su-chinh-tri/pho-bi-thu-tinh-uy-nguyen-van-hoa-lam-viec-voi-dang-uy-xa-mang-but-33248.html