Phiên chất vấn và trả lời chất vấn: Phát huy tinh thần xây dựng, trách nhiệm

17

baokontum.com.vn

08/12/2023 13:10

Với tinh thần xây dựng, trách nhiệm cao, tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XII; các đại biểu HĐND tỉnh đã lựa chọn những vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm để chất vấn các thành viên UBND tỉnh, người đứng đầu một số địa phương, đơn vị.

094850Quang%20c%E1%BA%A3nh%20phi%C3%AAn%20ch%E1%BA%A5t%20v%E1%BA%A5n

Quang cảnh phiên chất vấn. Ảnh: Đức Thành

 

9 nhóm vấn đề bao trùm nhiều lĩnh vực kinh tế – xã hội được các đại biểu đưa ra chất vấn. Với tinh thần cầu thị, trách nhiệm, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành đã trả lời, giải đáp cụ thể, đúng trọng tâm, trọng điểm từng vấn đề đại biểu đặt ra.

094924%C4%90%E1%BA%A1i%20bi%E1%BB%83u%20A%20Tu%C3%A2n%20(T%E1%BB%95%20%C4%91%E1%BA%A1i%20bi%E1%BB%83u%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%C4%83k%20T%C3%B4)

Đại biểu A Tuân (Tổ đại biểu huyện Đăk Tô). Ảnh: Đức Thành

 

Mở màn Phiên chất vấn, đại biểu A Tuân (Tổ đại biểu huyện Đăk Tô) là người đầu tiên chất vấn đã nêu vấn đề về công tác quy hoạch, đền bù giải phóng mặt bằng của Dự án Khu hành chính mới và công viên cây xanh thành phố Kon Tum còn nhiều bất cập, chưa tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân.

095014L%C3%A3nh%20%C4%91%E1%BA%A1o%20S%E1%BB%9F%20X%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%20tr%E1%BA%A3%20l%E1%BB%9Di%20ch%E1%BA%A5t%20v%E1%BA%A5n

Lãnh đạo Sở Xây dựng trả lời chất vấn. Ảnh: Đức Thành

 

Trả lời chất vấn của đại biểu Tuân, đồng chí Nguyễn Quang Hải – Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, hàng năm, Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở bồi thường các dự án. Trong quá trình xây dựng bảng đơn giá, Sở Xây dựng đã tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh; đồng thời, có tham khảo đơn giá của các địa phương có điều kiện tương đồng.

Hiện nay, UBND thành phố Kon Tum tổ chức lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung đến năm 2040. Sở Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với UBND thành phố rà soát, xem xét cụ thể từng vị trí trong khu vực để quy hoạch bố trí đất ở, đất cây xanh, đất công trình công cộng và các khu chức năng khác để từng bước sắp xếp, chỉnh trang đô thị trên cơ sở đảm bảo đúng quy định của pháp luật và lợi ích của cộng đồng.

095050L%C3%A3nh%20%C4%91%E1%BA%A1o%20UBND%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Kon%20Tum%20tr%E1%BA%A3%20l%E1%BB%9Di%20ch%E1%BA%A5t%20v%E1%BA%A5n

Lãnh đạo UBND thành phố Kon Tum trả lời chất vấn. Ảnh: Đức Thành

 

Để làm rõ thêm về vấn đề này, lãnh đạo UBND thành phố Kon Tum cũng đã có những trao đổi, chia sẻ thêm về việc triển khai quy hoạch, chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng và định hướng giải quyết những điểm tồn tại, vướng mắc của các công trình, dự án.

095128%C4%90%E1%BA%A1i%20bi%E1%BB%83u%20H%E1%BB%93%20V%C4%83n%20%C4%90%C3%A0%20(T%E1%BB%95%20%C4%91%E1%BA%A1i%20bi%E1%BB%83u%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Kon%20Tum)

Đại biểu Hồ Văn Đà (Tổ đại biểu thành phố Kon Tum). Ảnh: Đức Thành

 

Băn khoăn trước tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh năm 2023 đạt thấp, đại biểu Hồ Văn Đà (Tổ đại biểu thành phố Kon Tum) đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm trong việc thực hiện chỉ tiêu này.

095212Ph%C3%B3%20Ch%E1%BB%A7%20t%E1%BB%8Bch%20UBND%20t%E1%BB%89nh%20Nguy%E1%BB%85n%20Ng%E1%BB%8Dc%20S%C3%A2m%20tr%E1%BA%A3%20l%E1%BB%9Di%20ch%E1%BA%A5t%20v%E1%BA%A5n

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm trả lời chất vấn. Ảnh: Đức Thành

 

Vấn đề này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm thẳng thắn thừa nhận, trong năm 2023, mặc dù Chính phủ, UBND tỉnh đã tích cực đôn đốc, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, tuy nhiên, đến ngày 30/11, công tác giải ngân của tỉnh chỉ đạt 50,42% kế hoạch, đứng thứ 54/63 tỉnh thành cả nước, thấp hơn mức bình quân chung của cả nước. Để xảy ra tình trạng này, trách nhiệm này trước hết thuộc về các đơn vị được giao làm chủ đầu tư; bên cạnh đó là sự phối hợp giữa các sở, ngành có liên quan, địa phương chưa thực sự tốt.

Không né tránh trách nhiệm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm cho biết, UBND tỉnh cũng nhận khuyết điểm trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ này.

095300Ph%C3%B3%20Ch%E1%BB%A7%20t%E1%BB%8Bch%20UBND%20t%E1%BB%89nh%20Nguy%E1%BB%85n%20H%E1%BB%AFu%20Th%C3%A1p%20tr%E1%BA%A3%20l%E1%BB%9Di%20ch%E1%BA%A5t%20v%E1%BA%A5n

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp trả lời chất vấn. Ảnh: Đức Thành

 

Trả lời câu hỏi của đại biểu Nguyễn Xuân Khánh (Tổ đại biểu huyện Ia H’Drai) về tình trạng nhiều xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn 2015 – 2020, nhưng hiện tại đang gặp nhiều khó khăn; đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp nêu ra nhiều nguyên nhân, trong đó, mấu chốt là công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp chính quyền địa phương chưa thực sự quyết liệt; việc huy động nguồn lực để đầu tư duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí gặp nhiều khó khăn; nhiều người dân chưa nhiệt tình tham gia…

Theo đồng chí Nguyễn Hữu Tháp, thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường các giải pháp nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, đảm bảo kết quả xây dựng nông thôn mới thực sự bền vững.

095348%C4%90%E1%BA%A1i%20bi%E1%BB%83u%20Phan%20Th%E1%BB%8B%20Th%E1%BB%A7y%20(T%E1%BB%95%20%C4%91%E1%BA%A1i%20bi%E1%BB%83u%20huy%E1%BB%87n%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%E1%BB%93i)%20tham%20gia%20ch%E1%BA%A5t%20v%E1%BA%A5n

Đại biểu Phan Thị Thủy (Tổ đại biểu huyện Ngọc Hồi) tham gia chất vấn. Ảnh: Đức Thành

 

Trăn trở về tình trạng sinh con thứ 3 trở lên tại một số vùng đồng bào DTTS vẫn rất cao, đại biểu Phan Thị Thủy đề nghị UBND tỉnh làm rõ nguyên nhân và giải pháp thiết thực kéo giảm tỷ lệ này, góp phần thực hiện hiệu quả trong công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

095425Ph%C3%B3%20Ch%E1%BB%A7%20t%E1%BB%8Bch%20UBND%20t%E1%BB%89nh%20Y%20Ng%E1%BB%8Dc%20tr%E1%BA%A3%20l%E1%BB%9Di%20ch%E1%BA%A5t%20v%E1%BA%A5n

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc trả lời chất vấn. Ảnh: Đức Thành

 

Trả lời câu hỏi này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc cho biết, trong những năm qua, tỷ lệ sinh con thứ 3 trên địa bàn tỉnh có giảm, song thực tế, tỷ lệ sinh con thứ 3 còn cao so với các tỉnh trong khu vực. Nguyên nhân chủ yếu là do, nhận thức của người dân còn hạn chế, công tác xã hội hóa các biện pháp tránh thai còn chậm, một số địa phương chưa thật sự sâu sát, chỉ đạo quyết liệt về vấn đề này… Vì vậy, trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiệm vụ, giải pháp từ tuyên truyền, thực hiện chính sách dân số. Thực hiện các giải pháp can thiệp và thực hiện các chương trình, đề án, mô hình về công tác dân số; đồng thời kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức bộ máy làm công tác dân số…

095522%C4%90%E1%BA%A1i%20bi%E1%BB%83u%20%C4%90%C3%A0o%20Duy%20Kh%C3%A1nh%20(T%E1%BB%95%20%C4%91%E1%BA%A1i%20bi%E1%BB%83u%20huy%E1%BB%87n%20Kon%20Pl%C3%B4ng)%20tham%20gia%20ch%E1%BA%A5t%20v%E1%BA%A5n

Đại biểu Đào Duy Khánh (Tổ đại biểu huyện Kon Plông). Ảnh: Đức Thành

 

Cũng tại phiên chất vấn, đại biểu Đào Duy Khánh (Tổ đại biểu huyện Kon Plông) nêu vấn đề, hiện nay áp lực học tập, thi cử và điểm số diễn ra ở các cấp học, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của học sinh. Trước vấn đề này, đại biểu Đào Duy Khánh đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh có những giải pháp gì để giảm tải cho học sinh.

095604L%C3%A3nh%20%C4%91%E1%BA%A1o%20S%E1%BB%9F%20Gi%C3%A1o%20d%E1%BB%A5c%20v%C3%A0%20%C4%90%C3%A0o%20t%E1%BA%A1o%20tr%E1%BA%A3%20l%E1%BB%9Di%20ch%E1%BA%A5t%20v%E1%BA%A5n

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời chất vấn. Ảnh: Đức Thành

 

Với vai trò Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Phạm Thị Trung đã chia sẻ về những điểm mới trong chương trình giáo dục phổ thông hiện nay, đảm bảo giúp học sinh phát triển toàn diện cả năng lực, thể chất và kỹ năng sống. Các kỳ thi, nội dung thi, môn thi cũng đã được giảm tải đáng kể. Việc dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường, chủ yếu xuất phát từ nguyện vọng, nhu cầu của học sinh và phụ huynh.

Tuy nhiên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cũng thừa nhận, thực tế vẫn có tình trạng giáo viên đặt ra mục tiêu dạy học cao chưa phù hợp, cha mẹ học sinh còn có tâm lý kỳ vọng lớn vào điểm số và thành tích của con em, dẫn đến áp lực nhất định cho học sinh. Do đó, trong thời gian tới, Sở tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện tốt việc tổ chức dạy học theo phẩm chất và năng lực, đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông mới; đồng thời, chấn chỉnh các trường kiểm tra, sắp xếp lớp mà gây áp lực cho học sinh và phối hợp với chính quyền các địa phương kiểm soát hoạt động dạy thêm, học thêm.

Ngoài ra, một số vấn đề liên quan đến tình hình nợ đọng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; việc chậm trễ bàn giao các công trình hạ tầng và đất ở của các dự án định canh, định cư gây khó khăn cho việc bố trí, sắp xếp dân cư của các địa phương; quản lý chất lượng của các cơ sở y tế ngoài công lập, giá nước sinh hoạt… cũng được các đại biểu chất vấn tại Kỳ họp. Tất cả các vấn đề đều được lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành giải trình, trả lời trực tiếp và bằng văn bản để đại biểu nắm bắt, theo dõi.

Trong quá trình chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tọa Kỳ họp đã gợi mở, đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành làm rõ trách nhiệm, đưa ra các giải pháp cụ thể, khả thi để giải quyết tốt những vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm.

Với tinh thần xây dựng, trách nhiệm cao, những người được chất vấn đã trả lời thẳng thắn, đúng trọng tâm, trọng điểm các câu hỏi được nêu ra, đồng thời, thể hiện cam kết khắc phục các điểm tồn tại, hạn chế; góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội.

Thùy Hương

 


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/thoi-su-chinh-tri/phien-chat-van-va-tra-loi-chat-van-phat-huy-tinh-than-xay-dung-trach-nhiem-35266.html