Nâng cao ý thức, trách nhiệm trong sử dụng mạng xã hội

46

27/10/2021 18:52

Ngày 26/10, UBND tỉnh ban hành văn bản số 3855/UBND-KGVX yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố tăng cường nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong sử dụng mạng xã hội.

Theo đó, đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt và thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an ninh mạng, an toàn thông tin mạng và các văn bản liên quan nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên môi trường mạng.

Tập trung tuyên truyền, quán triệt để nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh phản bác, vô hiệu hóa thông tin, luận điệu sai trái, độc hại, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động. Tuyệt đối không tham gia bình luận, chia sẻ những thông tin xấu, độc hoặc đưa thông tin không chính xác, chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội.


Tuyệt đối không tham gia bình luận, chia sẻ những thông tin xấu, độc hoặc đưa thông tin không chính xác. Ảnh: HL

 

Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý báo chí, thông tin trên internet, mạng xã hội theo chỉ đạo của UBND tỉnh; tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng, kịp thời phát hiện và chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn các thông tin sai sự thật, xấu, độc trên mạng xã hội, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Báo Kon Tum, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, tăng sức hấp dẫn của các loại hình báo chí; đa dạng hóa các hình thức thông tin tuyên truyền, phản ánh kịp thời, sát đúng những vấn đề có tính thời sự, gương người tốt, việc tốt. Đồng thời, lên án, đấu tranh mạnh mẽ những hành vi lợi dụng phương tiện truyền thông internet, mạng xã hội để thông tin không đầy đủ, sai sự thật, thiếu chuẩn mực đạo đức, trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật.

Hội Nhà báo tỉnh tăng cường công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên; quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hội viên trong việc thực hiện Quy định về đạo đức người làm báo và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Hồng Lam


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/thoi-su-chinh-tri/nang-cao-y-thuc-trach-nhiem-trong-su-dung-mang-xa-hoi-21175.html