Nâng cao vai trò của các cấp ủy Đảng tỉnh Kon Tum trong phòng, chống tham nhũng

26

baotintuc.vn

Tại buổi làm việc, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum Dương Văn Trang cũng đã báo cáo với Đoàn công tác về tình hình kinh tế – xã hội; công tác đảm bảo an ninh, trật tự và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Chú thích ảnhĐại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Dư Toán/TTXVN

Theo ông Dương Văn Trang, trong thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã cụ thể hoá và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương để triển khai chủ trương, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, qua đó đã đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng GRDP trong năm 2021 của tỉnh đạt 6,47%; 6 tháng đầu năm 2022 đạt 9,69%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2021 đạt 20.000 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm đạt hơn 10.000 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2021…

Về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản được giữ vững. Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn; dự báo đúng nguy cơ và kịp thời chỉ đạo phòng ngừa, ngăn chặn từ xa, từ cơ sở những vấn đề tiềm ẩn phức tạp nảy sinh; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; tội phạm và tệ nạn xã hội từng bước được kiềm chế.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tỉnh đã cụ thể hóa và lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực theo quy định.

Theo đó, đã phát hiện 4 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực qua kiểm tra, giám sát, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo; khởi tố 51 vụ án/82 bị can về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; thi hành kỷ luật đối với 1 tổ chức đảng và 301 đảng viên; xử lý kỷ luật hành chính 97 trường hợp…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh và đến nay, bộ máy này đã đi vào hoạt động. Qua đó đã ban hành các quy chế phối hợp giữa các ban, ngành, cơ quan, đơn vị để triển khai, thực hiện nghiêm các kiến nghị Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đến nay còn 1 kiến nghị về giải quyết 8 vụ án, vụ việc đang tiếp tục triển khai thực hiện…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng mà tỉnh Kon Tum đã đạt được thời gian qua. Bộ trưởng cũng đánh giá cao về công tác chỉ đạo, lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Kon Tum trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cũng như trên mọi lĩnh vực khác.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh trong thời gian tới, tỉnh Kon Tum cần huy động tốt hơn nữa các nguồn lực, khơi dậy tiềm năng để tiếp tục duy trì tăng trưởng cao. Đồng thời, tỉnh quan tâm công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đảm bảo an ninh – quốc phòng và trật tự an toàn xã hội. Cùng với sự đầu tư cho phát triển, tỉnh cần dành nguồn lực xứng đáng cho chính sách an sinh xã hội, quan tâm giáo dục – đào tạo; bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá các dân tộc.

Trong công tác xây dựng Đảng, tỉnh cần triển khai học tập quán triệt tuyên truyền, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương trong đấu tranh đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra giám sát kỷ luật của Đảng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh ở cơ sở, nhất là vùng sâu, xa, đặc biệt khó khăn…

Về thực hiện chủ trương bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã trên địa bàn Kon Tum, Bộ trưởng đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Kon Tum tiếp tục quan tâm lãnh đạo, giúp đỡ để Công an tỉnh triển khai bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã thực hiện tốt yêu cầu đề ra.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum thời gian tới rất nặng nề, song cũng rất vẻ vang, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc Tổng kết 10 năm thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giai đoạn 2012-2022, gắn với đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Kon Tum tăng cường kiểm tra, giám sát việc thanh tra các vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng; chỉ đạo rà soát các cuộc thanh tra kinh tế – xã hội để chuyển vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực, sai phạm cho cơ quan điều tra; chủ động nhận diện, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực với phương châm “ngăn chặn từ gốc, phát hiện từ sớm, xử lý từ đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn”, “Xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”… tạo sự răn đe, chuyển biến, lan tỏa.

Bên cạnh đó Kon Tum cần nâng cao vai trò của cấp ủy Đảng và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, “tham nhũng vặt”, đồng thời có cơ chế bảo vệ người tố cáo tham nhũng, tiêu cực. Tỉnh cần tiếp tục xây dựng, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Kon Tum, gắn với nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của các cơ quan nội chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, thực hiện minh bạch việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập, chuyển đổi vị trí công tác, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức.


Nguồn bài viết:
https://baotintuc.vn/thoi-su/nang-cao-vai-tro-cua-cac-cap-uy-dang-tinh-kon-tum-trong-phong-chong-tham-nhung-20220919194429953.htm