Một số hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại Kỳ họp thứ 6

5

baokontum.com.vn

30/11/2023 10:36

Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV gồm 6/6 đại biểu, do đồng chí U Huấn – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn.

Tại kỳ họp này, Đoàn ĐBQH tỉnh và các ĐBQH trong Đoàn đã hoạt động tích cực và tham gia đầy đủ các phiên họp của Quốc hội. Với tinh thần trách nhiệm cao với nhân dân cả nước nói chung, với cử tri tỉnh Kon Tum nói riêng, các ĐBQH trong Đoàn đã tập trung trí tuệ, nghiên cứu, tham gia nhiều ý kiến có chất lượng tại các buổi thảo luận ở Tổ và ở Hội trường.

102448%C4%90O%C3%80N%20%C4%90BQH%20t%E1%BB%89nh%20Kon%20Tum%20th%E1%BA%A3o%20lu%E1%BA%ADn%20t%E1%BA%A1i%20t%E1%BB%95%2007

Đoàn ĐBQH tỉnh thảo luận tại Tổ 07. Ảnh: HN

 

Tại các phiên thảo luận ở hội trường, ĐBQH trong Đoàn đã có 14 lượt phát biểu, tham gia 48 ý kiến đối với các nội dung: Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030; đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2024; đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021-2025;… Các dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở;…

Ngoài ra, Đoàn ĐBQH tỉnh và các ĐBQH trong Đoàn đã gửi 4 văn bản tham gia 20 ý kiến đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản;…

Tại các Phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Kỳ họp thứ 6, ĐBQH trong Đoàn đã phát biểu tranh luận 1 lượt đối với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cần có giải pháp để duy trì, phát huy giá trị văn hóa đạo đức truyền thống; gửi 1 văn bản kiến nghị đến Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc cần sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở.

Tại các phiên thảo luận tại Tổ đại biểu Quốc hội, ĐBQH trong Đoàn đã có 7 lượt phát biểu với 31 ý kiến tham gia đối với các nội dung về: kinh tế, xã hội và ngân sách nhà nước; kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Nghị quyết số 101/2023/QH15 về Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV;… Các dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản; Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Nghị quyết việc thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thủ về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ;…

Đoàn ĐBQH hội tỉnh cũng đã tiến hành 1 lần thảo luận tại Đoàn về các vấn đề liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Ngoài các phiên họp chính thức, trong thời gian diễn ra kỳ họp các ĐBQH trong Đoàn đã tham gia các hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội mà đại biểu là thành viên.

Hồ Nam


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/thoi-su-chinh-tri/mot-so-hoat-dong-cua-doan-dbqh-tinh-tai-ky-hop-thu-6-35137.html