Kỳ họp thứ 6-HĐND tỉnh khóa XII: Hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình

20

baokontum.com.vn

08/12/2023 14:59

Sáng 8/12, HĐND tỉnh tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XII với phần chất vấn và trả lời chất vấn, thông qua các nghị quyết của Kỳ họp và tiến hành bế mạc.

134706%C4%90o%C3%A0n%20ch%E1%BB%A7%20t%E1%BB%8Da%20%C4%91i%E1%BB%81u%20h%C3%A0nh%20phi%C3%AAn%20h%E1%BB%8Dp

Đoàn chủ tọa điều hành phiên họp. Ảnh: Đức Thành

 

Đồng chí Dương Văn Trang- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Thế Hải- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Trước khi thông qua Nghị quyết, HĐND tỉnh tiếp tục tiến hành chất vấn và xem xét trả lời chất vấn của các thành viên UBND tỉnh, người đứng đầu một số địa phương, đơn vị về một số vấn đề đang được đại biểu, cử tri và nhân dân quan tâm như: việc thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình trong vùng đồng DTTS; áp lực đối với học sinh do thi cử, điểm số, tình trạng học thêm còn diễn biến phức tạp…

Trong 2,5 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận sôi nổi, tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào các báo cáo, dự thảo nghị quyết.

HĐND tỉnh thống nhất đánh giá, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng từ khó khăn chung do sản xuất, tiêu dùng suy giảm ở cả trong và ngoài nước nhưng kinh tế – xã hội tỉnh nhà tiếp tục phát triển ổn định, nhiều chỉ tiêu quan trọng của tỉnh tăng cao so với cùng kỳ. HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành trong năm 2023.

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đã diễn ra sôi nổi, có trọng tâm và mang tính xây dựng cao, trao đổi nhưng không gay gắt và đi đến thống nhất, đoàn kết cao vì nhiệm vụ chung.

Công tác lấy phiếu tín nhiệm được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng và được thực hiện chặt chẽ, theo đúng quy trình, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, bảo đảm dân chủ, minh bạch, công tâm và khách quan.

Với sự đồng thuận, thống nhất cao, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 27 nghị quyết chuyên đề để định hướng và tạo cơ sở pháp lý cho các cấp, các ngành triển khai thực hiện.

134750%C4%90%E1%BB%93ng%20ch%C3%AD%20D%C6%B0%C6%A1ng%20V%C4%83n%20Trang%20 %20%E1%BB%A6y%20vi%C3%AAn%20Trung%20%C6%B0%C6%A1ng%20%C4%90%E1%BA%A3ng,%20B%C3%AD%20th%C6%B0%20T%E1%BB%89nh%20%E1%BB%A7y,%20Ch%E1%BB%A7%20t%E1%BB%8Bch%20H%C4%90ND%20t%E1%BB%89nh%20ph%C3%A1t%20bi%E1%BB%83u%20b%E1%BA%BF%20m%E1%BA%A1c%20K%E1%BB%B3%20h%E1%BB%8Dp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang phát biểu bế mạc Kỳ họp. Ảnh: Đức Thành

 

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang nhấn mạnh: Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh đã đề ra và để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương cần chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện thật quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm. Cấp ủy, chính quyền các cấp phải lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ, giải quyết nhanh những điểm nghẽn, nút thắt trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Các trường hợp cán bộ, công chức đùn đẩy, né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm hoặc thiếu trách nhiệm phải được xem xét, chấn chỉnh, xử lý kịp thời.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý, HĐND tỉnh đã ban hành 2 nghị quyết về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; vì vậy, đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương trong quá trình triển khai các chương trình phải bám sát tiêu chí, thực hiện đúng, đủ nội dung hỗ trợ, định mức hỗ trợ… để phát huy cao nhất hiệu quả các nguồn lực đầu tư. UBND tỉnh, các ngành, địa phương có kế hoạch chi tiết, xác định rõ nhiệm vụ của từng tổ chức, cá nhân gắn với các biện pháp, giải pháp thiết thực, hiệu quả để hoàn thành giải ngân 100% nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia từ năm 2021 – 2023 được kéo dài sang năm 2024.

 Để các chủ trương của Đảng và Nhà nước, nghị quyết của HĐND tỉnh được thực hiện kịp thời, hiệu quả, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND, các cơ quan của HĐND, Tổ đại biểu HĐND tỉnh khi lựa chọn chuyên đề giám sát hằng năm, đột xuất phải tập trung vào các vấn đề nổi cộm, có ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Đồng thời, cần quan tâm giám sát thường xuyên hoạt động của các cơ quan tư pháp, để kỷ cương pháp luật được chấp hành nghiêm, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với các cơ quan thực thi pháp luật.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị những người được lấy phiếu tín nhiệm tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy kết quả đạt được, có kế hoạch cụ thể để khắc phục sớm nhất các hạn chế và hoàn thành tốt hơn trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, xứng đáng với sự tin tưởng, tín nhiệm của cử tri và nhân dân. Các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần năng động, sáng tạo quyết tâm phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2024, tạo tiền đề để tăng tốc, phấn đấu hoàn thành tất cả các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.

Thùy Hương

134849C%C3%A1c%20%C4%91%E1%BA%A1i%20bi%E1%BB%83u%20bi%E1%BB%83u%20quy%E1%BA%BFt%20th%C3%B4ng%20qua%20c%C3%A1c%20ngh%E1%BB%8B%20quy%E1%BA%BFt%20c%E1%BB%A7a%20K%E1%BB%B3%20h%E1%BB%8Dp.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết của Kỳ họp. Ảnh: Đức Thành

 

Các Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 6

1. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2024.

 2. Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2024.

 3. Nghị quyết về kế hoạch vay, trả nợ công năm 2024.

4. Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2024.

5. Nghị quyết về kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

6. Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2022.

7. Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện công lập và cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; chi thù lao, hỗ trợ đối với người thực hiện công tác tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú trên địa bàn tỉnh Kon Tum

8. Nghị quyết quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

9. Nghị quyết về phân định các nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

10. Nghị quyết về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Kon Tum năm 2024.

11. Nghị quyết Quy định nội dung và mức hỗ trợ từ nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách trung ương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

12. Nghị quyết Quy định nội dung hỗ trợ, hồ sơ, mẫu hồ sơ, trình tự thủ tục, tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án hỗ trợ hoạt động phát triển sản xuất thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

13. Nghị quyết quy định chức danh, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

14. Nghị quyết thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2024.

15. Nghị quyết về danh mục các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

16. Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông từ cầu Drai đến đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le (Đoạn Km7+316,41 – Km12+482,07)

 17. Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, bổ sung các trang thiết bị quan trắc môi trường.

18. Nghị quyết về phân bổ chi tiết kế hoạch nguồn ngân sách địa phương năm 2023 (đợt 3)

19. Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn thu tiền sử dụng đất.

20. Nghị quyết về việc giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2024.

21. Nghị quyết Phê duyệt Làng Le, xã Mô Rai, huyện Sa thầy thuộc đối tượng đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa cơ sở hạ tầng thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 9 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 22. Nghị quyết về kết quả giám sát tình hình triển khai công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

23. Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

24. Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2024.

25. Nghị quyết về kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2024.

26. Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6.

27. Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu nhiệm kỳ 2021-2026.


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/thoi-su-chinh-tri/ky-hop-thu-6-hdnd-tinh-khoa-xii-hoan-thanh-toan-bo-noi-dung-chuong-trinh-35268.html