Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Tu Mơ Rông khóa XIV

12

baokontum.com.vn

17/12/2022 16:11

Trong 2 ngày (16-17/12), HĐND huyện Tu Mơ Rông khoa XIV tổ chức Kỳ họp thứ 4 nhằm đánh giá tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2022, đề ra nhiệm vụ kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2023; xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng của huyện.


Quang cảnh Kỳ họp. Ảnh: HN

 

Năm 2022, với sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, tình hình kinh tế -xã hội của huyện đạt được những kết quả nhất định: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tính đến 18/11/2022, đạt trên 63 tỷ đồng, tăng 47,8% so với dự toán giao. Một số loại cây trồng lâu năm, cây dược liệu được quan tâm đầu tư phát triển. Đến nay, toàn huyện có 1.647,5ha cây cà phê, 37,9ha cây mắc ca, 285ha cây ăn quả, 86ha cây cao su. Tổng diện tích cây sâm Ngọc Linh thực hiện năm 2022 là 1.715,1ha, đạt 100,3% kế hoạch giao, trong đó trồng mới 495,4/490ha, đạt 101,1% so với kế hoạch giao; cây dược liệu khác 1.222,34ha, đạt 100,21% kế hoạch giao, trong đó trồng mới 502,7ha (đạt 100,5% kế hoạch); trồng 380,99ha rừng, vượt 32,99% so với kế hoạch tỉnh giao.

Các lĩnh vực thương mại-dịch vụ, công nghiệp-xây dựng được quan tâm chú trọng. Năm 2022, UBND huyện tổ chức 2 đợt đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP đối với 15 sản phẩm; tổ chức thành công Phiên chợ Sâm Ngọc Linh, các sản phẩm đặc hữu gắn với du lịch, tạo được hiệu ứng tốt, doanh thu bán đạt hơn 30 tỷ đồng.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được quan tâm thực hiện; huy động 6.507 lượt người dân tham gia nạo vét cống rãnh, phát quang đường làng ngõ xóm, vệ sinh môi trường…

Văn hóa, xã hội tiếp tục có bước phát triển; chất lượng giáo dục tiếp tục được cải thiện; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phòng chống dịch Covid-19 được thực hiện tốt; các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đúng mục đích, đúng đối tượng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Kỳ họp tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, từ đó đề ra kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trong năm 2023. Đồng thời, xem xét, cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình do HĐND – UBND huyện và các ngành chức năng trình tại Kỳ họp; tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn và thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

Hữu Nam

 


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/thoi-su-chinh-tri/ky-hop-thu-4-hdnd-huyen-tu-mo-rong-khoa-xiv-27510.html