Kon Plông: Sơ kết thực hiện Cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS

30

26/11/2021 21:02

Chiều 26/11, Huyện ủy Kon Plông tổ chức sơ kết thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” (Cuộc vận động) trên địa bàn huyện năm 2021.


Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: MH

 

Huyện Kon Plông có 7.551 hộ, trong đó có 6.403 hộ đồng bào DTTS với 23.084 khẩu. Qua gần 1 năm triển khai, Cuộc vận động đã đạt được những kết quả: Đến nay, toàn huyện có trên 90% hộ đồng bào DTTS được tuyên truyền, phổ biến nội dung Cuộc vận động; trong đó, có 1.109 hộ nghèo, cận nghèo, đạt 65%; 1.280 hộ đồng bào DTTS thay đổi nếp nghĩ, bỏ dần những hủ tục, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước, tự vươn lên thoát nghèo bền vững, chiếm 20%; số hộ DTTS biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất có sử dụng các loại máy móc nông nghiệp và các loại cây trồng, vật nuôi năng suất cao là 2.561 hộ, chiếm khoảng 40%; 632 hộ đồng bào DTTS có đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện, đạt 9,87%; có 453 thành viên tham gia 49 tổ hợp tác, trong đó có trên 90% là người DTTS…

Hội nghị đề ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Cuộc vận động trong thời gian đến đó là: Tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các nội dung của Cuộc vận động; vận động người dân thay đổi ý thức, phát huy tính kỷ luật trong lao động sản xuất, cần cù, chịu khó lao động, hạn chế uống bia rượu, xóa bỏ hủ tục; thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, bảo vệ và phát triển  rừng…

Mỹ Hòa

 


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/thoi-su-chinh-tri/kon-plong-so-ket-thuc-hien-cuoc-van-dong-lam-thay-doi-nep-nghi-cach-lam-cua-dong-bao-dtts-21635.html