Kinh tế có sự chuyển biến tích cực

0
117


31/10/2018 13:00


​Thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII (nhiệm kỳ 2015-2020) của Đảng bộ huyện Đăk Glei, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo; kịp thời xây dựng các chương trình, kế hoạch nhằm cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt. Nhờ vậy, qua hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết, tất cả các lĩnh vực trên địa bàn huyện đã đạt nhiều kết quả, đặc biệt là trên lĩnh vực kinh tế có sự chuyển biến tích cực.

Ông Hoàng Trung Thông – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Sau hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết XVIII của Đảng bộ huyện trên lĩnh vực kinh tế, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tỷ trọng ngành nông-lâm-thủy sản chiếm 42%; công nghiệp-xây dựng chiếm 25%; thương mại-dịch vụ chiếm 32% (chỉ tiêu: nông-lâm-thủy sản chiếm 40%; công nghiệp-xây dựng chiếm 26%; thương mại-dịch vụ chiếm 34%). Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2017 đạt 21,5 tỷ đồng; đạt 97,7% so mục tiêu phấn đấu đến năm 2020. Cơ sở hạ tầng từng bước được cải thiện; công tác quy hoạch, quản lý trật tự đô thị được quan tâm và có chuyển biến đáng kể; công tác thu hút đầu tư được chú trọng. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 18,2 triệu đồng năm 2015 lên 20,7 triệu đồng năm 2017 (đạt 54,5% so mục tiêu đến năm 2020); tỷ lệ độ che phủ của rừng đạt 71,2% (chỉ tiêu 72%)…Đường giao thông thôn Đăk Ven, xã Đăk Pét (huyện Đăk Glei) đã được bê tông hóa. Ảnh: Q.Đ

Loading...

 

Cụ thể, tổng diện tích cây trồng hàng năm thực hiện đạt trên 6.805 ha (đạt 97,8% so với chỉ tiêu); trong đó cây lương thực 3.544 ha, đạt 71,5%; cây sắn 3.162 ha, đạt 158,1%. Tổng diện tích cây lâu năm 6.140 ha, đạt 99,8% so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra (6.150 ha); trong đó, cây cà phê 1.528 ha, đạt 101,8%; cây cao su 1.560 ha, đạt 94,5%; cây lâu năm khác 3.053 ha. Tổng đàn gia súc hiện có 20.724 con, đạt 45,5% so với chỉ tiêu (45.500 con); trong đó đàn trâu 2.730 con, đạt 54,6%; đàn bò 8.207 con, đạt 52,9%; đàn heo 9.787 con, đạt 39,1%…

Bên cạnh những kết quả tích cực nêu trên, ông Thông cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế cần có biện pháp khắc phục trong nửa nhiệm kỳ còn lại. Đó là, kinh tế của huyện phát triển chưa ổn định; kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự đô thị còn bất cập; công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch có mặt chưa tốt; xử lý tình trạng xây dựng trái phép, lấn chiếm hành  lang an toàn giao thông chưa dứt điểm; tiến độ thực hiện một số nội dung về xây dựng nông thôn mới còn chậm…

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ huyện trên lĩnh vực kinh tế, bà Y Ngọc – Bí thư Huyện ủy chia sẻ: Thường trực Huyện ủy sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ; trong đó chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu, chống thất thu, nợ đọng thuế; đẩy nhanh tiến độ và quyết toán các công trình đầu tư công; thu hút các nguồn lực đầu tư vào địa bàn; nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư. Bên cạnh đó, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình “mỗi xã một sản phẩm đặc trưng”; đẩy nhanh tiến độ xây dựng cụm công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp Đăk Sút (xã Đăk Kroong); triển khai xây dựng công trình cầu bê tông cốt thép qua sông Pô Kô (thị trấn Đăk Glei)…

Song hành với các nhiệm vụ nêu trên, Huyện ủy quan tâm chỉ đạo giải quyết đủ đất ở, đất sản xuất cho nhân dân; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo quy hoạch; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, Đề án phát triển cao su tiểu điền, Đề án cây cà phê xứ lạnh; lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án bảo tồn, hỗ trợ phát triển sâm Ngọc Linh tại 3 xã Mường Hoong, Ngọc Linh, Xốp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Đề án hỗ trợ phát triển cây đẳng sâm tại các xã phía bắc giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 và phát triển một số cây dược liệu ở những nơi có điều kiện…

                                                                                     Quang Định

 

Đi đến nguồn bài viết

Có thể quan tâm