Kiên quyết không để dịch sốt xuất huyết Dengue và bạch hầu bùng phát, lan rộng

0
46

30/06/2020 10:44

Ngày 30/6, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2314/UBND-KGVX yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc, khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ nhằm kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue (SXHD) và bạch hầu, kiên quyết không để dịch bùng phát, lan rộng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Đối với UBND các huyện, thành phố: Cùng với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh, các địa phương cần huy động cả hệ thống chính trị, khẩn trương, tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh SXHD và bạch hầu.

Kiện toàn/thành lập/thành lập lại các Đội xung kích; tổ chức và duy trì Chiến dịch vệ sinh môi trường – diệt lăng quăng/bọ gậy trên địa bàn theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Loading...

Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, tổ chức họp để khẩn trương triển khai công tác phòng chống, khống chế kịp thời dịch bệnh; đối với bệnh bạch hầu cần tổ chức cách ly y tế các trường hợp nghi ngờ/mắc bệnh, các trường hợp tiếp xúc gần với hình thức cách ly phù hợp; tổ chức cách ly vùng dịch theo đề nghị của đơn vị y tế địa phương khi cần thiết. Tổ chức triển khai đầy đủ các hoạt động đáp ứng khi có ca bệnh, ca nghi bệnh bạch hầu theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Tăng cường công tác truyền thông để nâng cao nhận thức cho cộng đồng và người dân. Tổ chức tốt công tác vệ sinh môi trường, nhà cửa, trường học… nhất là vùng có ổ bệnh và vùng liên quan. Tuyên truyền, vận động người dân thực hiện việc tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch đối với tất cả các loại vắc xin trong tiêm chủng mở rộng nói chung và vắc xin phòng bệnh bạch hầu nói riêng; tích cực và tuân thủ việc tiêm vắc xin Td theo hướng dẫn của ngành y tế để phòng bệnh bạch hầu cho bản thân và cộng đồng.

Thường xuyên tổ chức các đoàn công tác, kiểm tra, giám sát, chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh tại các điểm nóng, các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Xử lý nghiêm các cá nhân, hộ gia đình không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn theo quy định tại Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để dịch bệnh lan rộng, bùng phát trong cộng đồng.

Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh SXHD và bạch hầu trên địa bàn tỉnh; giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Nắm chắc các ổ dịch hiện có và mới phát sinh, phát hiện sớm các trường hợp bệnh và nghi ngờ bệnh để cách ly, điều trị, điều trị dự phòng, khoanh vùng, xử lý ổ bệnh kịp thời, đúng quy định nhằm khống chế không để dịch bệnh bùng phát, lan rộng trong cộng đồng.

Thành lập các Đoàn kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm tại các địa phương. Báo cáo và đề nghị UBND tỉnh xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, tổ chức còn thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Chủ động triển khai tập huấn, các chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao trách nhiệm của các địa phương, cộng đồng và nhận thức của người dân để tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh SXHD và bạch hầu tại cộng đồng. Xây dựng và cung cấp tài liệu truyền thông phòng, chống dịch bệnh cho các địa phương để nâng cao công tác tuyên truyền.

Huy động mọi nguồn lực, chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện, bảo hộ… để điều trị kịp thời và đáp ứng với các tình huống dịch bệnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Trường Cao đẳng Cộng đồng phối hợp với ngành Y tế triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống bệnh SXHD và bạch hầu; huy động cán bộ, giảng viên, sinh viên tham gia tích cực vào Chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy phòng, chống dịch bệnh tại gia đình và cộng đồng. Tuân thủ tiêm chủng và điều trị dự phòng bệnh bạch hầu theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Các cơ quan thông tin, truyền thông của tỉnh phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế thực hiện công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về các biện pháp phòng chống dịch bệnh SXHD và bạch hầu. Chú trọng tuyên truyền vào các giờ cao điểm tình hình dịch bệnh; triệu chứng, sự nguy hiểm của bệnh và các biện pháp phòng chống để nâng cao nhận thức, người dân tự giác và chủ động phòng chống dịch bệnh; hướng dẫn phát hiện sớm dịch bệnh để người dân tích cực, chủ động phòng, chống và đến ngay cơ sở y tế để khám, điều trị khi vừa có dấu hiệu mắc bệnh.

Các Sở, ngành, đơn vị khác theo chức năng, nhiệm vụ, tích cực phối hợp và tham gia cùng ngành Y tế; vận động công chức, viên chức và người lao động tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh phối hợp với ngành Y tế và chính quyền địa phương tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Dương Nương

 

Đi tới nguồn bài viết

Loading...