Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

4

baokontum.com.vn

25/11/2022 16:00

Ngày 25/11, tại thành phố Kon Tum, Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên (viết tắt là Khu vực thi đua) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: TVP

 

Dự Hội nghị có các đồng chí: Đặng Hoàng Oanh- Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Y Ngọc – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự (THADS) các tỉnh, thành phố thuộc Khu vực thi đua.         

Trong năm qua, các cơ quan Tư pháp trong Khu vực thi đua tích cực tham mưu giúp HĐND, UBND các tỉnh thẩm định 579 lượt văn bản và góp ý 1.692 dự thảo văn bản; xây dựng, thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật về triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội sau dịch Covid-19…

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có nhiều đổi mới, đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức phổ biến, chú trọng tuyên truyền tới tận cơ sở nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần ổn định an ninh, trật tự tại địa phương.

Công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực hành chính tư pháp, quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật được triển khai kịp thời, đúng quy định. Chú trọng thanh tra, kiểm tra xử lý các lĩnh vực thu hút sự quan tâm của dư luận, nhất là trong các lĩnh vực tài nguyên môi trường, an toàn thực phẩm, giáo dục, đấu giá tài sản…

Công tác trợ giúp pháp lý đã đến gần hơn với nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội. Trong đó, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh thực hiện 3.294 vụ việc.

Công tác cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc được tăng cường. Nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp đã đạt mức dịch vụ công cấp độ 4.

Trong công tác THADS, thi hành án hành chính, cả 8/8 đơn vị đều hoàn thành và vượt cả 2 chỉ tiêu mà Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS giao. Một số vụ việc phức tạp, kéo dài trong nhiều năm đã được giải quyết dứt điểm, việc xử lý, giải quyết đơn thư được thực hiện kịp thời; không để phát sinh vụ việc phức tạp, kéo dài mới.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các tập thể, cá nhân ở các đơn vị thuộc Khu vực thi đua đạt được. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng; trong đó lưu ý những điểm mới của Luật Thi đua, Khen thưởng vừa được Quốc hội thông qua, đưa phong trào thi đua hướng về cơ sở, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, thiết thực, gắn với lợi ích của người trực tiếp tham gia thi đua.

Đồng thời, đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua; thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; đổi mới phương thức đánh giá kết quả phong trào thi đua, đảm bảo thực chất; quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong từng lĩnh vực công tác, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong đơn vị, toàn ngành và cộng đồng; tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc đề nghị, trong thời gian tới, lãnh đạo Bộ Tư pháp, Vụ Thi đua khen thưởng – Bộ Tư pháp quan tâm hơn nữa trong việc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong Khu vực thi đua tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thời gian qua. Qua đó, góp phần tạo sự phấn khởi, khí thế, động lực, sức mạnh mới cho đảng bộ và nhân dân các dân tộc các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên quyết tâm thi đua, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội các cấp đã đề ra, tạo đà hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

141054C%C3%A1c%20%C4%91%C6%A1n%20v%E1%BB%8B%20k%C3%BD%20k%E1%BA%BFt%20giao%20%C6%B0%E1%BB%9Bc%20thi%20%C4%91ua%20n%C4%83m%202023

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2023. Ảnh: TVP

 

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị đã ký kết thi đua năm 2023, đồng thời nhất trí đề nghị Bộ Tư pháp tặng Cờ thi đua cho Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum vì đã có nhiều thành tích trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2022.

141151B%C3%A0n%20giao%20nhi%E1%BB%87m%20v%E1%BB%A5%20n%C4%83m%202023%20cho%20S%E1%BB%9F%20T%C6%B0%20ph%C3%A1p%20v%C3%A0%20C%E1%BB%A5c%20THADS%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh

Bàn giao nhiệm vụ năm 2023 cho Sở Tư pháp và Cục THADS tỉnh Bình Định. Ảnh: TVP

 

Bộ Tư pháp cử Sở Tư pháp tỉnh Bình Định làm Trưởng Khu vực thi đua và Cục THADS tỉnh Bình Định làm Phó trưởng Khu vực thi đua năm 2023.

Trần Văn Phúc


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/thoi-su-chinh-tri/khu-vuc-thi-dua-khoi-co-quan-tu-phap-cac-tinh-nam-trung-bo-va-tay-nguyen-tong-ket-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-nam-2022-27255.html