Không thu học phí học kỳ I, năm học 2021-2022

282

27/10/2021 19:22

Tại Nghị quyết số 48/2021/NQ-HĐND ngày 22/10 về quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2021-2022, HĐND tỉnh (khóa XII) quyết nghị không thu học phí học kỳ I, năm học 2021-2022.


Không thu học phí học kỳ I, năm học 2021-2022. Ảnh: Đắc Vinh

Theo đó, không thu học phí học kỳ I, năm học 2021-2022 đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở đào tạo khác theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Ngân sách nhà nước cấp bù cho các cơ sở giáo dục có đối tượng không thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Trường hợp tổ chức học trực tuyến (học online) hoặc vừa tổ chức học trực tuyến vừa tổ chức học trực tiếp, cơ sở giáo dục công lập được áp dụng mức thu bằng mức học phí tại quy định này. Không thu học phí trong thời gian không tổ chức dạy học.

Nghị quyết số 48 cũng quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên. Cụ thể: Cấp học mầm non và cấp học trung học phổ thông thu 52.000 đồng/học sinh/tháng đối với vùng 1; 30.000 đồng/học sinh/tháng đối với vùng 2 và 25.000 đồng/học sinh/tháng đối với vùng 3.

Cấp học trung học cơ sở thu 40.000 đồng/học sinh/tháng đối với vùng 1; 23.000 đồng/học sinh/tháng đối với vùng 2; 19.000 đồng/học sinh/tháng đối với vùng 3.

Trong đó, vùng 1 gồm 6 phường của thành phố Kon Tum là Quyết Thắng, Thắng Lợi, Thống Nhất, Quang Trung, Duy Tân, Trường Chinh.

Vùng 2 gồm 4 phường của thành phố Kon Tum, là Ngô Mây, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Trãi và 6 thị trấn thuộc 6 huyện Đăk Hà, Đăk Tô, Ngọc Hồi, Đăk Glei, Sa Thầy, Kon Rẫy (trừ các thôn đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành).

Vùng 3 gồm thị trấn Măng Đen (huyện Kon Plông), các xã còn lại và các thôn đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành.

Đối với cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở đào tạo khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông áp dụng mức học phí tương đương với mức học phí của cơ sở giáo dục phổ thông công lập cùng cấp học trên địa bàn theo quy định trên.

Hồng Lam


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/thoi-su-chinh-tri/khong-thu-hoc-phi-hoc-ky-i-nam-hoc-2021-2022-21178.html