Khẩn trương lắp đặt hệ thống camera tại các cơ sở cách ly đang hoạt động

76

14/05/2021 18:12

Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các huyện, thành phố chủ động, khẩn trương lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các cơ sở cách ly đang hoạt động chưa có hệ thống camera là yêu cầu của UBND tỉnh tại vản bản 1555 /UBND-KGVX chiều 14/5.

Khẩn trương lắp đặt hệ thống camera tại các cơ sở cách ly đang hoạt động


Khẩn trương lắp đặt camera tại các khu cách ly tập trung. Ảnh: HL

Việc lắp đặt hệ thống camera giám sát phải hoàn thành trước ngày 16/5. Các cơ sở cách ly còn lại phải hoàn thành việc lắp đặt, kết nối camera giám sát trước khi tiếp nhận cách ly công dân theo quy định- văn bản của UBND tỉnh nêu rõ.

Việc kết nối hệ thống camera giám sát tại các cơ sở cách ly với hệ thống giám sát do Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định cũng phải hoàn thành trước ngày 18/5.

UBND tỉnh giao VNPT Kon Tum phối hợp, hỗ trợ, tư vấn về mặt kỹ thuật cho các đơn vị, địa phương lựa chọn thiết bị, đường truyền nhằm đáp ứng yêu cầu kết nối với hệ thống giám sát của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị, cá nhân liên quan phải bảo đảm tuân thủ các yêu cầu, biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn chung.

Theo số liệu thống kê của ngành chức năng, hiện nay toàn tỉnh có 49 cơ sở cách ly tập trung phục vụ công tác phòng, chống Covid-19, trong đó, tính ngày 12/5, có 28 cơ sở cách ly đã đi vào hoạt động, nhưng hầu hết chưa có hệ thống camera giám sát cũng như kết nối với hệ thống do Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định.

Hồng Lam


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/thoi-su-chinh-tri/khan-truong-lap-dat-he-thong-camera-tai-cac-co-so-cach-ly-dang-hoat-dong-18809.html