Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 khóa 41 năm 2018

0
143

 Quang cảnh khai mạc

Loading...


 

Giáo dục quốc phòng, an ninh là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân, việc phổ cập và tăng cường giáo dục quốc phòng – an ninh là nhiệm vụ chung của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội được chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ từ Trung ương đến địa phương. Đối với tỉnh Kon Tum, công tác giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng được xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên đối với tất cả các cơ quan, đơn vị, nhà trường nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ các cấp về quan điểm đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước; nắm vững cơ chế lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; nhận rõ âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên từng cương vị công tác. Tham gia khóa học có 80 học viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy quản lý, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cán bộ lãnh đạo cấp phòng và tương đương thuộc cơ quan, tổ chức của Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội của tỉnh; thời gian học từ ngày 08/5/2018 đến ngày 23/5/2018.

 Hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh tỉnh tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho các đồng chí lần này là dịp để củng cố, nâng cao hơn nữa kiến thức quốc phòng – an ninh; các đồng chí được trang bị, cập nhật một số nội dung trọng tâm như: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước về Quốc phòng – an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, về phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và hoạt động đối ngoại; tình hình biên giới Quốc gia và tổ chức, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; tình hình kinh tế, chính trị của tỉnh Kon Tum; đặc biệt trong đợt bồi dưỡng lần này các đồng chí được tham quan thực tế một đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh. 

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc


 

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, đồng chí Lại Xuân Lâm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QPAN tỉnh đánh giá cao công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo của Cơ quan Thường trực Hội đồng, Trường Quân sự tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức QPAN. Để hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra, đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

 

Cơ quan Thường trực Hội đồng GDQPAN tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nắm chắc các đồng chí được triệu tập để đôn đốc tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh đạt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra; theo dõi, quản lý nội dung chương trình, chất lượng, kết quả khóa học và tổng hợp, báo cáo theo quy định. 

 

Trường Quân sự tỉnh tổ chức lớp học đúng quy định, nội dung chuẩn bị chu đáo, tỷ mỉ, sát với thực tiễn nhiệm vụ của địa phương, bảo đảm đúng thời gian; lựa chọn đội ngũ báo cáo viên có nhiều kinh nghiệm tham gia giảng dạy đúng nội dung, chương trình để lớp học đạt kết quả tốt nhất; cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm, vận dụng sáng tạo các nội dung được học tập với chức trách, nhiệm vụ của bản thân, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

 

Các đồng chí học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ các buổi học, sinh hoạt để tiếp thu,nắm chắc nội dung các chuyên đề, phát huy hết tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm nội quy, quy định của lớp bồi dưỡng, Nhà trường; trong quá trình học tập bảo đảm tuyệt đối an toàn; khi trở về địa phương trên từng lĩnh vực công tác phát huy tốt vai trò trách nhiệm, kịp thời đề xuất, tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, thủ tưởng các cơ quan, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương, cơ sở. Kết thúc lớp học 100% viết bài thu hoạch đạt kết quả tốt./.

 

Đức Tỵ


Đi đến nguồn bài viết

Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Loading...