Họp Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội XIII của Đảng

Chiều 22/1, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum tổ chức họp đoàn trước khi đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Họp Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội XIII của Đảng
Quang cảnh buổi họp. Ảnh: VP

Đoàn đại biểu tỉnh Kon Tum dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 17 đại biểu (15 đại biểu chính thức, 2 đương nhiên). Cùng đi với Đoàn có 2 phóng viên báo chí, 2 phục vụ.

Đoàn do đồng chí Dương Văn Trang- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn; đồng chí A Pớt- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Phó Trưởng đoàn; đồng chí Nguyễn Hữu Thạch- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ia H’Drai làm Thư ký đoàn.

Họp Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội XIII của Đảng
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang phát biểu tại buổi họp. Ảnh: VP

Tại buổi họp đoàn, đồng chí Dương Văn Trang quán triệt và lưu ý thành viên trong đoàn nghiên cứu kỹ, thực hiện nghiêm Quy định việc sinh hoạt của đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng; tuân thủ các quy định về phòng, chống Covid-19; thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn và bảo mật thông tin theo quy định… để góp phần vào thành công chung của Đại hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ, chuẩn bị nội dung để tham gia thảo luận; nội dung tham gia cần ngắn gọn, đi vào trọng tâm, trọng điểm trên tinh thần xây dựng, bám sát các nội dung gợi ý thảo luận của Đại hội, liên hệ với tình hình thực tiễn của tỉnh để đề xuất các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Văn Phương

Đi tới nguồn bài viết