Hội thảo lần thứ nhất sách Lịch sử truyền thống lực lượng vũ trang nhân dân huyện Đăk Glei giai đoạn 1945 – 2020

24

baokontum.com.vn

12/04/2022 18:20

Chiều 12/4, Huyện ủy Đăk Glei tổ chức Hội thảo lần thứ nhất sách Lịch sử truyền thống lực lượng vũ trang nhân dân huyện Đăk Glei giai đoạn 1945-2020.


Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: TT

 

Trên cơ sở Đề cương chi tiết sách Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân huyện Đăk Glei giai đoạn 1945-2020 và ý kiến tham gia góp ý của Ban Chỉ đạo, Ban Biên soạn đã tiến hành nghiên cứu, sưu tầm tư liệu trong và ngoài tỉnh, gặp gỡ những nhân chứng lịch sử để tổng hợp, tổ chức biên soạn chặt chẽ, khoa học, đảm bảo đúng quy trình biên soạn lịch sử địa phương.


Các đại biểu đóng góp ý kiến. Ảnh: TT

 

Về nội dung, cuốn sách Lịch sử truyền thống lực lượng vũ trang nhân dân huyện Đăk Glei giai đoạn 1945-2020 có 5 chương, gồm:

Chương I: Đánh giá khái quát, tổng thể, các dữ liệu về điều kiện tự nhiên; vị trí địa lý chiến lược về quốc phòng, an ninh; tổ chức hành chính; dân tộc, tôn giáo, kinh tế – xã hội và truyền thống đấu tranh cách mạng của quân – dân các dân tộc huyện Đăk Glei.

Chương II: Làm rõ giai đoạn lịch sử năm 1945 – 1954, lực lượng vũ trang nhân dân huyện ra đời, quá trình hình thành và phát triển, hình thành khu căn cứ Mường Hoong, xã Xốp, xã Đoàn ở phía Đông và tiến hành xây dựng phát triển vùng Măng Khên, Đăk Plô, Đăk Nông ở phía Tây. Đây là giai đoạn vừa xây dựng căn cứ kháng chiến, vừa phát triển lực lượng vũ trang nhân dân góp phần đánh bại thực dân Pháp xâm lược với chiến dịch Bắc Tây Nguyên năm 1954.

Chương III: Làm rõ các giai đoạn lịch sử từ năm 1954 – 1975. Trong giai đoạn này huyện Đăk Glei được chia thành hai huyện H30 và H40. Trên cơ sở đó, lực lượng vũ trang nhân dân các huyện cũng được thành lập gọi là Huyện đội H30 và Huyện đội H40. Về mặt hành chính, giai đoạn 1970 – 1972, ghi dấu sự kiện tách và hợp nhất huyện H30 và H40 thành Khu Yên Thế, đặt dưới sự chỉ đạo chung của Quân khu và trực tiếp là Ban cán sự đảng Khu Yên Thế.

Về mặt quân sự, sau khi Nghị quyết 15 ra đời, nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của lực lượng vũ trang nhân dân huyện đã diễn ra đánh dấu sự trưởng thành và ngày càng lớn mạnh trong kỹ chiến thuật quân sự. Ngày 16 tháng 5 năm 1974, đánh dấu sự kiện lực lượng vũ trang nhân dân huyện phối hợp với Đoàn 260 tổ chức đánh và giành thắng lợi Chi khu và quận lỵ Đăk Pek giải phóng hoàn toàn huyện nhà.

Chương IV: Đánh giá vai trò lực lượng vũ trang nhân dân huyện trong tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định đời sống nhân dân, giữ vững an ninh trật tự và góp phần phát triển kinh tế – xã hội từ năm 1975 – 2005; đấu tranh, truy quét bọn phản động PULRO; tập trung xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân huyện ngày càng vững mạnh, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Chương V: Làm rõ quá trình xây dựng, tổ chức hoạt động của lực lượng vũ trang nhân dân huyện, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh giai đoạn 2005 – 2020; bám sát các chủ trương của Trung ương, Quân khu 5, Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy quân sự và các ban ngành liên quan để minh chứng, làm nổi bật các hoạt động của lực lượng vũ trang nhân dân huyện Đăk Glei, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, xây dựng huyện Đăk Glei vững mạnh toàn diện.


Tặng quà tri ân các đại biểu. Ảnh: TT

 

Tất Thành


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xay-dung-dang/hoi-thao-lan-thu-nhat-sach-lich-su-truyen-thong-luc-luong-vu-trang-nhan-dan-huyen-dak-glei-giai-doan-1945-2020-23365.html