Hội thảo khoa học bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

22

09/11/2021 13:28

Sáng 9/11, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện Lục Quân tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: Các tỉnh, thành phố phía Nam với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng – Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương chủ trì Hội nghị.


Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum. Ảnh: HT

 

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đại diện Trường Chính trị tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Hội thảo tập trung làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chỉ ra những vấn đề có tính tất yếu, có tính nguyên tắc, các phương hướng, quan điểm và giải pháp chung trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, đặc biệt là trong tình hình hiện nay gắn với tính đặc thù của từng khu vực, từng địa phương từ tỉnh Quảng Bình cho đến tỉnh Cà Mau.

Bên cạnh đó, Hội thảo cũng làm rõ vai trò quan trọng, thuận lợi, khó khăn, những kết quả đạt được; chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo, kinh nghiệm của các tỉnh, thành phố trong tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 25/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; đề xuất các giải pháp, kiến nghị nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW. Qua đó, góp phần đưa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.

Phát biểu kết luận, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi – Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt Nghị quyết 35NQ/TW của Bộ Chính trị; gắn kết chặt chẽ yêu cầu nhiệm vụ với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ và nhân dân. Các trường chính trị phát huy tốt hơn nữa việc nghiên cứu, quyết tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường tính thuyết phục, gắn liền với thực tiễn. Tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền trên các tạp chí, bản tin, nội san, trang thông tin điện tử, mạng xã hội. Thường xuyên tập huấn cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời huy động sự tham gia rộng rãi của đội ngũ cán bộ, các tầng lớp nhân dân trong việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…

Hoài Tiến


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xay-dung-dang/hoi-thao-khoa-hoc-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-dau-tranh-phan-bac-cac-quan-diem-sai-trai-thu-dich-trong-tinh-hinh-moi-21370.html