Hội nghị trực tuyến đánh giá Kết luận 454-KL/HNDTW của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

57

baokontum.com.vn

23/03/2023 16:57

Chiều 23/3, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá Kết luận số 454-KL/HNDTW ngày 6/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về một số nhiệm vụ trọng tâm của các Trung tâm Hỗ trợ nông dân (Trung tâm) trong thời gian tới.

165435DSC05245
Quang cảnh buổi họp trực tuyến tại điểm cầu tỉnh. Ảnh: TT

 

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có đồng chí A Pớt – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Hiện nay cả nước có 1 Trung tâm Hỗ trợ nông dân ở Trung ương Hội và 51 trung tâm ở các tỉnh, thành phố. Trung ương Hội Nông dân đã được Chính phủ bố trí nguồn vốn để đầu tư, xây dựng và nâng cấp, bổ sung trang thiết bị tại các trung tâm. Tính đến ngày 20/3/2023, có 37 dự án đầu tư xây dựng mới và cải tạo nâng cấp các trung tâm, trong đó Trung ương Hội đã bàn giao tài sản của dự án cho 32 tỉnh, thành hội; 5 dự án còn lại hiện đang rà soát, hoàn thiện hồ sơ để trình Trung ương Hội phê duyệt.

Hàng năm các trung tâm và các cấp Hội đã tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ mới cho hàng nghìn lượt hội viên, nông dân; hỗ trợ nông dân xây dựng các mô hình hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; tổ chức cung ứng phân bón, giống cây trồng, thức ăn chăn nuôi, nông cụ cho nông dân.

Ban Thường vụ Hội Nông dân các cấp chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với nhiệm vụ tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn; ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện nghị quyết các cấp nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; thường xuyên đôn đốc và tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn của các cấp Hội, góp phần quyết định trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của đề ra.

Nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân về vị trí, vai trò của dạy nghề cho lao động nông thôn trong nền kinh tế thị trường từng bước được nâng lên. Nhu cầu học nghề và số lao động nông thôn đăng ký học nghề tại các cơ sở đào tạo nghề của Hội đều tăng qua các năm. Các cấp Hội Nông dân tích cực triển khai nhiều hoạt động thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia học nghề, tạo việc làm phù hợp.

Tại Hội nghị, các tỉnh, thành hội đã đề xuất, kiến nghị triển khai một số nội dung trong thời gian tới như: Thống nhất tên gọi, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, vị trí việc làm đảm bảo không chồng chéo và thống nhất từ Trung ương đến địa phương; ban hành các hướng dẫn về xây dựng Đề án quản lý, khai thác tài sản công, phương án tự chủ tài chính; ban hành các hướng dẫn về xây dựng Đề án quản lý, khai thác tài sản công, phương án tự chủ tài chính; công tác phối hợp với các bộ, ngành liên quan để xây dựng, ban hành danh mục và đơn giá dịch vụ các hoạt động sự nghiệp công để Hội Nông dân các tỉnh có căn cứ đề xuất UBND tỉnh giao nhiệm vụ và hỗ trợ kinh phí cho Trung tâm thực hiện.

Tất Thành

 


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/thoi-su-chinh-tri/hoi-nghi-truc-tuyen-danh-gia-ket-luan-454-kl-hndtw-cua-bch-trung-uong-hoi-nong-dan-viet-nam-28854.html