Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

15

baokontum.com.vn

05/12/2022 10:29

Sáng 5/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: TVP

 

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối điểm cầu Trung ương tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội với 11.632 điểm cầu các cấp trên toàn quốc. Dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Tại tỉnh Kon Tum có 13 điểm cầu ở Hội trường Ngọc Linh, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Công an tỉnh và 10 huyện, thành phố của tỉnh.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Hội trường Ngọc Linh có các đồng chí: Dương Văn Trang – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; A Pớt – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hòa- Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày (ngày 5-6/12), các đại biểu nghiên cứu, học tập, quán triệt 4 chuyên đề: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”, “Tiếp tục đổi mới phương  thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”, “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Hội nghị là dịp để cấp ủy, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị – xã hội các cấp và cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống nhanh chóng, hiệu quả; tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân.

Trần Văn Phúc


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xay-dung-dang/hoi-nghi-toan-quoc-nghien-cuu-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-hoi-nghi-lan-thu-sau-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiii-27374.html