Hội nghị sơ kết công tác thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm 2018

0
162

Quang cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị có đồng chí Lại Xuân Lâm – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên BCĐ tỉnh; đại diện lãnh đạo cơ quan liên quan; Thường trực Huyện, Thành ủy và các Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ…

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2018, công tác thông tin đối ngoại của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, đổi mới nội dung bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, nâng cao vị thế của tỉnh ra bên ngoài. Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về phát triển kinh tế – xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại; tăng cường hợp tác quốc phòng với Lào và Campuchia đến năm 2020 và những năm tiếp theo; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án tổng thể tuyên truyền bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông… Đến nay, tỉnh đã thu hút 09 dự án đầu tư nước ngoài, chủ yếu vào lĩnh vực nông lâm nghiệp; công tác quảng bá, giới thiệu văn hóa truyền thống được quan tâm thực hiện.

Trong 6 tháng đầu năm, tổ chức đón, tiếp và làm việc với 73 đoàn/527 lượt người đến từ các nước với mục đích thăm, làm việc với UBND tỉnh và các cơ quan, địa phương; tỉnh Kon Tum đã cử 36 đoàn/224 lượt cán bộ, công chức, viên chức đi công tác tại các nước với mục đích thăm hữu nghị, chúc Tết, dự Hội đàm và dự lễ tiễn hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh về nước…

Loading...

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn có một số hạn chế, như: điều kiện kinh tế – xã hội của tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn; nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến vai trò và tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại, nên công tác chỉ đạo, phối hợp triển khai nhiệm vụ chưa được chặt chẽ, đồng bộ; một số báo chí thường xuyên hoặc cố tình tìm những vấn đề còn hạn chế, bất cập, khó khăn vướng mắc của tỉnh để thông tin sai lệch, tạo dư luận không tốt trong xã hội, ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của tỉnh…

Tại Hội nghị, các Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đã tham gia thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại thời gian tới như: đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá qua các hoạt động hội nghị xúc tiến đầu tư, tuần Văn hóa thể thao và du lịch; giao lưu văn hóa giữa 3 tỉnh giáp biên giới; tăng cường quảng bá về tỉnh trên các kênh thông tin đối ngoại Trung ương như VTV4 góp phần thúc đẩy đầu tư, du lịch và tăng cường sức lan tỏa hình ảnh đất và người Kon Tum trong cộng đồng quốc tế; thường xuyên tuyên truyền, quán triệt trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Đồng chí Lê Thị Kim Đơn phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Đơn đề nghị các cấp, các ngành, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh việc nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; căn cứ vào kế hoạch hoạt động công tác thông tin đối ngoại của tỉnh năm 2018 để kịp thời chỉ đạo, lãnh đạo, kiểm tra kết quả thực hiện theo lĩnh vực được phân công; tăng cường lực lượng, phương tiện để nâng cao hiệu quả đấu tranh, chỉ rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, phê phán các tổ chức, cá nhân lợi dụng, nhân danh lòng yêu nước để lôi kéo, kích động người dân vi phạm pháp luật./.

Lê Hằng

Đi đến nguồn bài viết

Có thể quan tâm