Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận 58-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

20

baokontum.com.vn

12/09/2023 12:56

Sáng 12/9, Trung ương Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Kết luận số 58-KL/TW, ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của Hội NCT Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình- Chủ tịch Hội NCT Việt Nam chủ trì Hội nghị.

124436%E1%BA%A2nh%201%20Quang%20c%E1%BA%A3nh%20h%E1%BB%99i%20ngh%E1%BB%8B%20t%E1%BA%A1i%20%C4%91i%E1%BB%83m%20c%E1%BA%A7u%20t%E1%BB%89nh%20Kon%20Tum.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum. Ảnh: YĐ

 

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Ngọc Sâm- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan; Ban đại diện Hội NCT tỉnh và các huyện, thành phố.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương trao đổi, thông tin về Đề án tổng kết 10 năm thực hiện mô hình thí điểm Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện; trao đổi những nội dung cơ bản của Kết luận số 58-KL/TW ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của Hội NCT Việt Nam.

Qua 10 năm thực hiện mô hình thí điểm Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện tại 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng, Trung ương Hội NCT Việt Nam đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện thí điểm đạt kết quả tích cực. Tuy nhiên, một số cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công tác NCT; chưa quan tâm đúng mức việc xây dựng tổ chức Hội và đội ngũ cán bộ hội; chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội NCT một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, xây dựng Hội NCT Việt Nam đáp ứng yêu cầu tình hình mới, Ban Bí thư yêu cầu: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp đối với Hội NCT Việt Nam và công tác NCT; quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm quan điểm, chủ trương, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về NCT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao trách nhiệm của gia đình, cộng đồng, xã hội trong bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT; trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội trong phối hợp và thống nhất hành động, hoạt động giám sát, phản biện xã hội; kịp thời lắng nghe, phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của NCT; phát hiện, biểu dương, nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay, tấm gương điển hình NCT và Hội NCT các cấp…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình đề nghị, trong thời gian tới, các cấp Hội NCT tiếp tục triển khai, quán triệt, cụ thể hóa Kết luận số 58-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của Hội NCT Việt Nam; quan tâm làm tốt công tác phát triển hội viên; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, đa dạng nội dung, phương thức, loại hình chăm sóc NCT; phát huy vai trò NCT trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Y Đô

 


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/thoi-su-chinh-tri/hoi-nghi-quan-triet-trien-khai-ket-luan-58-kl-tw-cua-ban-bi-thu-trung-uong-dang-32775.html