Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Sa Thầy khóa XVI

0
51


10/07/2019 14:33


Ngày 10/7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Sa Thầy khóa XVI tổ chức Hội nghị lần thứ 17 nhằm đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý III năm 2019.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TN

        

Trong 6 tháng đầu năm 2019, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng: Tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 920 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước; sản xuất nông nghiệp tiếp tục có bước phát triển cả về diện tích, năng suất và sản lượng; tổng diện tích gieo trồng đạt hơn 25.000 ha, tăng hơn 300 ha so với cùng kỳ năm 2018; công tác quản lý bảo vệ rừng được chỉ đạo quyết liệt, đã tổ chức được 23 cuộc tuyên truyền, vận động gần 170 hộ dân sống ven rừng tham gia bảo vệ rừng và phòng cháy chống cháy rừng, qua đó đã phát hiện và xử lý 9 vụ vi phạm các quy định về quản lý bảo vệ rừng, giảm 2 vụ so với cùng kỳ năm trước.

Loading...

Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục được quan tâm: Hơn 96% học sinh tiểu học hoàn thành chương trình lớp học; gần 36% học sinh trung học cơ sở đạt học lực khá, giỏi; hơn 92% học sinh đạt hạnh kiểm tốt và khá. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được thực hiện thường xuyên. Các chính sách an sinh xã hội, chăm lo, nâng cao đời sống hộ nghèo, hộ DTTS đạt hiệu quả. Quốc phòng – an ninh được giữ vững.

Hội nghị đã cho ý kiến bổ sung vào các Tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020 và Kế hoạch đầu tư công năm 2019 một số công trình nguồn ngân sách huyện; dự thảo Kế hoạch chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Hội nghị cũng đã thống nhất một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong quý III năm 2019, trong đó tiếp tục triển khai Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2030; chủ động phòng chống mưa lũ, giảm nhẹ thiên tai; phòng chống dịch bệnh trên người và vật nuôi; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo, ưu đãi về vốn, tín dụng; quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, nhất là đồng bào DTTS; triển khai sửa chữa trường, lớp học, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ năm học 2019 – 2020; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống; xây dựng kế hoạch chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trang Nhung

 

Đi tới nguồn bài viết

Loading...